(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědná ročenka. svazek 28

Autor: (Czech) NAVRÁTIL, Ivo (red.)

Vydavatel: (Czech) Státní oblastní archiv v Litoměřicích - SOkA Semily, Muzeum Českého ráje v Turnově a Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Místo vydání: (Czech) Semily - Turnov - Jičín

Rok vydání: 2015

Počet stran: 367

ISBN: (Czech) 978-80-86254-32-6

ISSN: (Czech) 1211-975X

Cena: Zdarma

 

Základní info:

(Czech) K dostání v SOkA Semily, Muzeu Českého ráje v Turnově a Regionálním muzeu a galerii v Jičíně

 

Obsah:

(Czech) Články a studie
Jiří Sajbt / Donace paní Bolemily a tzv. Vladislavský újezd – dva příspěvky k raným dějinám středního Pojizeří
Stanislav Kasík / O historickém znaku města Turnova – I. část
Jan Kletvík / Evangelíci v Libštátě v letech 1783–1945. 2. část. Sjednocení
Adam Rejha / P. Josef Němeček. Život a dílo se zvláštním zřetelem k jeho působení na Sychrově
Ondřej Vašata / Historik, pedagog, kronikář a organizátor spolkového života v Semilech František Mizera (1861–1924)
Klára Lukášová / Královédvorské Textilní závody Josef Sochor a jejich aktivity v oblasti propagace a popularizace firmy a jejích výrobků
Jindřich Kafka / Krematorium v Semilech ve 30. letech 20. století

Edice a materiály
Jan Prostředník – Petr Šída / Doklady dehtářské výroby v podhůří Krkonoš ve světle archeologických nálezů
Ivo Navrátil – Günter Fiedler / Urbář lomnického panství z roku 1667

Drobnosti
Viktor Blažek / Křížová cesta Josefa J. Ledera na Pecce z roku 1772
Miroslav Cogan / Machkův portrét Antonína Marka v turnovském muzeu
Lenka Procházková / Řídící učitel František Seidl
Daniel Dědovský / Z odkazu Jaromíra Jecha v SOkA Semily

Kronika
Za RNDr. Tomášem Řídkošilem (Václav Ziegler a Ivo Navrátil)
Když se řeknou Staré Hrady… K životnímu jubileu Evy Bílkové (Pavel Kracík – Karel Chutný)
Zprávy o činnosti archivů a muzeí v regionu

Literatura