(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědná ročenka. svazek 31

Autor: (Czech) JAKUBEC, Pavel (red.)

Vydavatel: (Czech) Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily, Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Jičín, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, p. o.

Místo vydání: (Czech) Semily – Jičín

Rok vydání: 2018

ISBN: (Czech) 978-80-86254-37-1

ISSN: (Czech) 1211-975X

Cena: Zdarma

 

Obsah:

(Czech) Články a studie

Jiří Zoul Sajbt / Vývoj osídlení v severovýchodních Čechách na základě rozboru farní sítě doby předhusitské; Eva Chodějovská / Krajina Jičínska a Turnovska 18. století očima vojenských kartografů; Tomáš Jech / MUDr. Antonín Špidlen – starosta města Semil; Josef Klazar / Odkaz významného církevního umělce Jaroslava Pantaleona Majora; Ondřej Vašata / Violoncellista, dirigent, pedagog a vojenský kapelník

Objev kostela sv. Alžběty v Jilemnici 

Jan Luštinec – Jan Prostředník / Objev gotického kostela sv. Alžběty v Jilemnici; Vítězslav Kuželka / Antropologický výzkum kosterních pozůstatků nalezených při archeologickém výzkumu v areálu zámeckého parku v Jilemnici u gotického kostela sv. Alžběty; Lenka Kovačiková / Nálezy zvířecích kostí z Jilemnice; Jan Novák / Analýza rostlinných makrozbytků a uhlíků z archeologického výzkumu kostela sv. Alžběty v Jilemnici

Drobnosti 

Přemysl Špráchal / Etymologie Robous v kontextu sídelní struktury

Kronika

Modrá krev Sobotecka; SOA v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily; SOA v Zámrsku – Státní okresní archiv Jičín; Městské muzeum a galerie Hořice; Regionální muzeum a galerie v Jičíně; Krkonošské muzeum v Jilemnici; Městské muzeum a galerie v Lomnici nad Popelkou; Muzeum a Pojizerská galerie Semily; Muzeum Českého ráje v Turnově; Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí; Městské muzeum v Železném Brodě