(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 15

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - SOkA Semily ve spolupráci s Pekařovou společností Českého ráje v Turnově a Okresním muzeem a galerií v Jičíně

Místo vydání: Semily

Rok vydání: 2002

Počet stran: 131

ISBN: 978-80-86254-07-0

ISSN: 1211-975X

Cena: 140 Kč

 

Základní info:

K dostání v SOkA Semily

 

Obsah:

Články a studie
Jan Prostředník – Petr Šída / Novosvětský průsmyk – přechod přes západní Krkonoše v pravěku a středověku – II. část
František Jirásko / Reformační kostely ve Slezsku
Milena Lenderová / Matka, dcera, vnučka (Filippina, Elisa, Tekla) – dny všední i sváteční tří dam schlikovského rodu
Robert R. Novotný / Další pramen k turnovskému místopisu (Aneb nejen o tom, kde se vlastně narodil Antonín Marek)
Iva Paštrnáková / Zakladateľ srbskej maliarskej školy Cyril Kutlík
Pavel Jakubec / Střípky k dějinám židovské populace na Lomnicku
Konference o Antonínu Dvořákovi – II. část
Tereza Kibicová / Antonín Dvořák jako skladatel divadelní hudby. (Hudba ke hře Františka Ferdinanda Šamberka Josef Kajetán Tyl)
Kateřina Záhorová / Motiv cikánství v Cigánských melodiích op. 55 Antonína Dvořáka
Václav Flegl / Cigánské melodie Karla Bendla
Marcela Daherová / Symfonická báseň sedmdesátých let 19. století na pozadí symfonické básně Zdeňka Fibicha Záboj, Slavoj a Luděk, op. 37
Pavel Petráněk / Textové rozdíly v pramenech k opeře Lejla
Cyril Šálek / Lyrismus ve Foersterově opeře Eva
Karel Chutný / Josef Jiří Straka a jeho rodinný hudební archiv
Jaroslav Vávra / Prezentace díla Antonína Dvořáka sbory Východočeské oblasti UČPS v letech 1989 – 2000
Materiály
Petr Uličný / Valdická brána v Jičíně
Michal L. Jakl / Mariánský sloup na náměstí Vysokého nad Jizerou ve vybraných souvislostech sochařské výzdoby vysocké krajiny – II. část
Osudy
Bohuslav Balatka
Sergěj Solovjev
Marie Zemanová (Lucie Hradecká)
Drobnosti
Geologické zajímavosti Kamčatky. Z expedic OMČR v Turnově (Tomáš Řídkošil)
Kronika
Zprávy o činnosti archivů a muzeí
Stálé haptické expozice turnovského muzea (Tomáš Řídkošil)
Živý korálový útes v turnovském muzeu (Tomáš Řídkošil)
Valdštejnovo město Jičín – minulost, budoucnost (Jaromír Gottlieb)
Náramky z drahých kamenů a obrazy J. Salaby v muzeu v Žatci (Tomáš Řídkošil)
Mezinárodní seminář knihovníků v Semilech (Marie Kubátová)
Sedmdesátiny profesora PhDr. Roberta Kvačka (Milena Lenderová)
JUDr. Václav Lukáš devadesátiletý (Jana Vaváčková)
Životní pouť Ladislava Rubína (Pavel Jakubec – Vít Šlechta)
Odkaz Bohuslava Jana Horáčka (Pavel Jakubec)
Literatura