(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 16

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - SOkA Semily

Místo vydání: Semily

Rok vydání: 2003

Počet stran: 341

ISBN: 978-80-86254-09-7

ISSN: 1211-975X

Cena: 150 Kč

 

Základní info:

K dostání v SOkA Semily

 

Obsah:

Články a studie
Robert R. Novotný / Náboženská bratrstva barokního období v Turnově
Vojtěch Ron / Barokní divadlo v Podkrkonoší
František Jirásko / Ohlas Matice české ve východních Čechách
Gustav Novotný / Puškař a odborný spisovatel Bedřich Brandejs
Pavel Jakubec / Po stopách Židů na Jilemnicku
Ivo Navrátil – Oheň na Strážníku. Procesy s tzv. Zelenou internacionálou na Jilemnicku
Tereza Matlasová / Podkrkonošský symfonický orchestr
Materiály
Jan Prostředník / Archeologický výzkum románského kostela v Turnově-Nudvojovicích
Petr Uličný / K ikonografii města Jičína a jeho okolí
Osudy
Stanislav Honsejk (Matouš Jaluška)
Milada Patrmanová (František Jaroš)
RNDr. Josef Plíhal (Tomáš Plíhal)
RNDr. Josef Plíhal (Tomáš Plíhal)
Vojtěch Valkoun (Miroslav Havelka)
Drobnosti
Martin Nechvíle / Příspěvek k historii obce Dalešic a okolí
Michal L. Jakl / Semilský původ novověkých řádů vysockých cechů
Antonín Langhamer / Ilustrátor, malíř a pedagog Miloslav Jágr
Tomáš Řídkošil / V Gobi. Z expedic Muzea Českého ráje v Turnově
Kronika
Zprávy o činnosti archivů a muzeí
Památníky třetího odboje očima studentů (Matěj Kraus – Michal Samir)
Literatura