(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 17

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - SOkA Semily

Místo vydání: Semily

Rok vydání: 2004

Počet stran: 303

ISBN: 978-80-86254-11-9

ISSN: 1211-975X

Cena: 150 Kč

 

Základní info:

K dostání v SOkA Semily

 

Obsah:

Články a studie
Petr Hartman – Jan Prostředník / Záchranný výzkum středověké zásobnice na hradě Valdštejnu
Petr Uličný / Item zedníkům na nějaký sloupky do štítu dáno… (Rok 1630 na stavbách Albrechta z Valdštejna v registrech baušrejberských)
Robert R. Novotný / Spor turnovského světského a řeholního kléru ve třicátých letech 18. století
Pavel Jakubec / Mozaika židovských rodin na Železnobrodsku v 18. až 20. století
Antonín Langhamer / Kozákov ve výtvarném umění, literatuře a hudbě
Materiály
Eva Ulrychová / Soupis zaniklých středověkých vsí na Jičínsku
Hana Kábová / Josef Vítězslav Šimák v korespondenci s Antonínem Rezkem a Josefem Kalouskem (Edice)
Osudy
JUDr. Josef Dufek (Milan Dufek)
Ladislav Havlíček (Ladislav Havlíček jun.)
Drobnosti
Petr Uličný / Z opravy severní fasády Valdštejnova casina u Jičína
Ulrich Junker / Pamětní bible. Kronika pro Rokytnici nad Jizerou
Miroslav Cogan / Antonín Karč, umělec tvaru a barvy
Tomáš Řídkošil / Kamčatské vulkány
Kronika
Zprávy o činnosti archivů a muzeí
Zájezd účastníků riegrovské konference na Vysocko a do Krásné, někdy Šumburka (Michal L. Jakl)
Turnov a Idar-Oberstein (Tomáš Řídkošil)
Literatura