(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 18

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - SOkA Semily a Muzeum Českého ráje v Turnově

Místo vydání: Semily - Turnov

Rok vydání: 2005

Počet stran: 351

ISBN: 978-80-86254-13-5

ISSN: 1211-975X

Cena: 150 Kč

 

Základní info:

K dostání v SOkA Semily

 

Obsah:

Články a studie
Stanislav Kasík / O znaku města Nové Paky
Petr Uličný / „Item na lipové cestě spotřebováno…“ Rok 1632 na stavbách Albrechta z Valdštejna v registrech baušrejberských
David Marek / Turnov v životě jednoho z jeho primátorů. Příspěvek k dějinám města na konci třicetileté války
Pavel Jakubec / Příběhy svijanských Židů. Ze života židovských rodin na svijanském panství
Kateřina Jeníčková / Eleonora Prošková. K počátkům emancipace žen na malém městě
Miroslav Cogan / Josef Drahoňovský a česká glyptická škola I.
Ivo Navrátil / Letáková akce na Turnovsku v roce 1948
Materiály
Petr Hartman – Jan Prostředník – Petr Šída / Archeologický a stavebně historický průzkum domu čp. 450 v Sobotecké ulici v Turnově
Jan Prostředník / Příspěvek k poznání haltýřů v historickém jádru Českého Dubu
Osudy
Vladimír Cerman (Hana Fajstauerová)
Otakar Číla (Hana Fajstauerová)
Vratislav Číla (Hana Fajstauerová)
Alois Hlavatý (Jana Kořínková a Hana Fajstauerová)
P. Josef Hofmann (+ Jaroslav Kurfiřt, Stanislav Hlava a Ivo Navrátil)
Božena Truhlářová (Vladimír Mikule)
Drobnosti
Martin Nechvíle / Archeologický příspěvek k počátkům hradu Kosti
Pavel Jakubec / Památky dopravního značení na Jičínsku a Semilsku
Tomáš Řídkošil / František Pošepný a jeho význam pro geologii po 110 letech
Karel Hvížďala / Dvě metafory Karla Krause a naše noviny
Tomáš Řídkošil / Český ráj evropským geoparkem
Kronika
Zprávy o činnosti archivů a muzeí
Karl Kraus – jičínský rodák a světoobčan (Eva Bílková)
Životní jubileum profesora Zdeňka Johana (Tomáš Řídkošil)
Literatura