(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 21

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - SOkA Semily a Muzeum Českého ráje v Turnově

Místo vydání: Semily - Turnov

Rok vydání: 2008

Počet stran: 304

ISBN: 978-80-86254-18-2

ISSN: 1211-975X

Cena: 150 Kč

 

Základní info:

K dostání v SOkA Semily

 

Obsah:

Články a studie
Jakub Lustig / Stopy mentalit v turnovském archivu
Aleš Valenta / Správa a hospodaření vrchlabského špitálu v 17. a 18. století
Iva Paštrnáková / Hus, Žižka a Komenský v mal’bách Cyrila Kutlíka a podiel vydavatel’ov z Podkrkonošia
Jan Drahoňovský / Přínos Josefa Jana Fučíka k poznání historie Lomnicka
Zdeněk Kalista (ed. Hana Kábová a Karol Bílek) / Styl Josefa Pekaře
Ivo Navrátil / Pronásledování katolické církve v horním Pojizeří v letech 1948-1953 (I. část)
Materiály
Jan Prostředník – Petr Hartman / Výsledky archeologického výzkumu židovské synagogy v Turnově
Robert R. Novotný / Příběh stavby jednoho obyčejného kostela
Zuzana Šonská – Pavel Jakubec / Epigrafické památky na Turnovsku do poloviny 19. století
Drobnosti
Kristýna Matějková Peroutková / Vrch Zebín u Jičína a jeho význam v době popelnicových polí
Karol Bílek / Dva neznámé dopisy Antonína Marka Václavu Krolmusovi
Vilém Kmuníček / Zdeněk Rón a Vysoké nad Jizerou
Osudy
MUDr. Ladislav Birken (Vít Šlechta)
Kronika
Zprávy o činnosti archivů a muzeí
Za Janou Scheybalovou (Vladimíra Jakouběová)
Literatura