(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 22

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - SOkA Semily a Muzeum Českého ráje v Turnově

Místo vydání: Semily - Turnov

Rok vydání: 2009

Počet stran: 327

ISBN: 970-80-86254-20-3

ISSN: 1211-975X

Cena: 150 Kč

 

Základní info:

K dostání v SOkA Semily

 

Obsah:

Články a studie
Kristýna Peroutková Matějková / Nové interpretace počátků města Jičína
Přemysl Špráchal / Jindřich Nístějka z Valdštejna – oblíbenec markraběte Jošta
Jan Boháček / Spor Turnova s vrchností na počátku 18. století. Cesta poddanského města k nesvobodě – I. část
Pavel Jakubec – Zuzana Šonská / Zaniklé vesnice Mýdlov, Přáslavice a Zlabecko
Vladimír Úlehla / Sochařská rodina Stuchlíků
Materiály
Petr Hartman – Jan Prostředník / Archeologický výzkum Aehrenthalského paláce na hradě Valdštejnu
Petr Uličný / Jičínský zámek za Trčků a Smiřických
Hana Kábová / Jak vzpomínal J. V. Šimák na gymnaziální léta v Mladé Boleslavi
Drobnosti
Václav Bartůšek / Slánská studia Václava Fortunáta Durycha
Vilém Kmuníček / Jan Weiss: Dům o 1000 patrech
Robert R. Novotný: Komunální heraldika na scestí?
Tomáš Řídkošil – Tereza Brožová / Evropský geopark UNESCO – Český ráj
Kronika
Zprávy o činnosti archivů a muzeí
Paseky nad Jizerou mají své obecní symboly (Robert R. Novotný)
Mladý sedmdesátník Karol Bílek (Hana Kábová)
Odešel divadelní historik Vojtěch Ron (Ivo Navrátil)
Odkaz Karla Samšiňáka rodnému kraji (Aleš Fetters)
Fotograf minulosti Krkonoš. Za Miroslavem Kubátem (Ivo Navrátil)
Zemřel JUDr. Václav Lukáš (Jan Kahuda)
Literatura