Fondy a sbírky

iStock_000011967039XSmall_ledgerArchivní VadeMeCum je webová aplikace umožňující badatelům vyhledávat informace o archivních fondech a sbírkách Státního oblastního archivu v Litoměřicích a jeho organizačních složek – státních okresních archivů Ústeckého a Libereckého kraje.

K vyhledávání archivních fondů v celostátním kontextu může sloužit rovněž souborná databáze Archivní fondy a sbírky v České republice.

Další fondy

K 1. září 2014 byly na našich webových stránkách zpřístupněny digitální kopie všech matrik, které jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. V současné době pracujeme na opravách špatně naskenovaných či nekompletních svazků.
V této souvislosti upozorňujeme badatele, že v souladu s § 34 odstavec 3 Zákona 499/2004 Sb. nebudou od 1. ledna 2015 originály matrik předkládány k nahlížení v badatelně Archivu.

Zároveň bychom chtěli poděkovat všem uživatelům za jejich pomoc při revizi zveřejněných matrik a informace, které nám v této souvislosti zaslali. Doufáme, že tato spolupráce bude úspěšně pokračovat a postupně díky ní snížíme počet chyb v databází na minimum.