Fontes Nissae – Prameny Nisy, 2016/2

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci, katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou a Státní okresní archiv Liberec

Místo vydání: Liberec

Rok vydání: 2016

Počet stran: 146

ISSN: 1213-5097

 

Obsah:

Editorial
Studie a Materiálie
Petra Šternová – Architekturou k uzdravení, meziválečná sanatoria a ozdravovny v Libereckém kraji | Studie
Jaroslav Zeman – „Ein Volk, ein Reich, eine Architektur.“ Nacistická architektura na Liberecku a Jablonecku | Studie
Renata Černá – 90 let od úmrtí Jana Dukáta | Materiálie
Miroslav Kolka , Ivan Peřina – Stavební vývoj vodárenských objektů v areálu zámku Lemberk | Studie
Renata Tišerová – Archeologický výzkum barokní zahrady na Lemberku. Studium environmentu | Materiálie
Petra Matějovičová – Dědictví antické kultury a současný šperk. Tvorba umělců spjatých s Libereckým krajem | Studie
Zprávy
Jana Pažoutová – Zajímavé přírůstky k dějinám Hodkovic nad Mohelkou ve fondech Státního okresního archivu v Liberci
Jana Schlesingerová – Pozdní baroko na Lužické Nise
Milan Svoboda – Výzkum hřbitovů na Frýdlantsku
Jaroslav Pažout – Zasedání Česko-slovenské komise historiků v Liberci a seminář o migračních pohybech v Československu v kontextu česko-slovenských vztahů
Zuzana Štěpanovičová – Jiří Dostál + 21 | Srdce v Lázních
Václav Kříček – Výběrový soupis literatury k dějinám Libereckého kraje za rok 2015