Fontes Nissae – Prameny Nisy, 2018/1

FontesNissae_2018_01_titul
FontesNissae_2018_01_titul

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci, katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou a Státní okresní archiv Liberec

Místo vydání: Liberec

Rok vydání: 2018

Počet stran: 104

ISSN: 1213-5097

 

Základní info:

Sborníky je možné získat ve Státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Editorial
Studie a Materiálie
Jan Kašpar – Jablonecko na přelomu let 1918/1919. Od konce Velké války přes provincii Deutschböhmen až k ČSR | studie
Jitka Císařová – Zajišťování movitého majetku osob považovaných za Němce na Liberecku v letech 1945–1951 | studie
Kateřina Portmann, Ondřej Sladký – „Místa paměti“. Po stopách bývalých libereckých spoluobčanů. Příběh Anny Rosenbachové a její rodiny | studie
Rudolf Anděl † – Frýdlantsko po Pražském míru 1635 | materiálie
Zprávy
Jan Kašpar – Další novinky v oblasti komunální symboliky Jablonecka
Jaroslav Pažout- Konference Vznik Československa a provincie Deutschböhmen v Liberci
Jaroslav Pažout – Liberecký seminář o česko-slovenských vztazích v roce 2018
Šárka Leubnerová – Fenomén Charlemont / Eduard – Hugo – Theodor