Historie Státního okresního archivu Děčín

Po druhé světové válce byl děčínský městský archiv převezen z poškozené radnice do muzejního skladu a tam složen na hromady. 10. srpna 1949 se městského archivu ujal Miloslav Košťál. Jeho prvním úkolem bylo najít vhodné místnosti pro instalaci archivu, což se podařilo v říjnu roku 1949 dohodou se správou děčínského muzea, která se pro potřeby archivu vzdala ve své budově jednoho poschodí o osmi místnostech. Po roce se však Košťálovi podařilo získat pro archiv vlastní dům. Tento objekt byl však pro nadměrnou vlhkost místností pro archivní využití nevhodný.

Po vytvoření tzv. krajských archivů v roce 1951 vznikl i Zemědělsko-lesnický archiv (ZLA) v Děčíně. Tento archiv získal pro své potřeby budovu bývalé zbrojnice, kde dodnes sídlí pobočka Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Po vystěhování všech nájemníků z této budovy sem koncem roku 1951 začal pozvolný přesun děčínských městských archiválií.

V roce 1965 se konečně podařilo pro archiv získat „novou“ budovu – židovskou synagogu, kde okresní archiv sídlil až do roku 1996. Po nezbytných opravách a úpravách se do konce roku 1969 podařilo soustředit sem téměř všechny archivní fondy a sbírky uložené do té doby v Děčíně, Rumburku, Varnsdorfu, Šluknově a České Kamenici.

Navrácením některých místností v budově synagogy Židovské obci v roce 1993 se prostorová situace archivu stala opět kritickou. Po krádeži archivního materiálu v roce 1995 bylo rozhodnuto archiv ze synagogy odstěhovat. Archiválie nalezly v letech 1996 – 2001 útočiště ve skladech civilní obrany v Horní Kamenici. Pracovna, badatelna a knihovna archivu byly umístěny v druhém patře budovy bývalého děčínského OV KSČ (dnes ČVUT).

Na jaře 1997 došlo k zásadní změně v dosavadním způsobu řešení nevyhovující situace archivu. Svého naplnění se totiž dočkaly starší úvahy o možnosti přestavby severního křídla děčínského zámku pro archivní účely. Z finančních důvodů se nepodařilo adaptaci provést naráz, ale již v prosinci roku 1998 se archiv s kancelářemi a částí fondů mohl přestěhovat na zámek. O tři roky později (v říjnu 2001) proběhla závěrečná kolaudace další části děčínského zámku rekonstruované pro potřeby archivu.

Literatura o archivu

F. Cvrk – J. Němec, Pohled do minulosti Státního okresního archivu Děčín, Děčínský deník 16., 17. a 18. 12. 1998.

J. Němec, 50 let Státního okresního archivu Děčín, Děčínské vlastivědné zprávy 3/2003 (v tisku)

Jan Smetana, Svědectví pergamenů, in: 20 let národních výborů Děčínska, Děčín 1965.

– Jan Němec, 2004