Historie Státního okresního archivu Litoměřice se sídlem v Lovosicích

Z městských archivů Bohušovice nad Ohří, Budyně nad Ohří, Kravaře, Libochovice, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Štětí, Terezín, Třebenice a Úštěk vznikl v roce 1954 Okresní archiv Litoměřice. V roce 1955 vznikly okresní archivy také v Lovosicích a Roudnici nad Labem. V roce 1960 byly archivy v Lovosicích a Roudnici včleněny do Okresního archivu Litoměřice a fondy z Kravař předány do Okresního archivu Česká Lípa.

Okresní archiv Litoměřice byl v letech 1960-1994 umístěn v prostorech bývalých vězeňských cel na Malé pevnosti v Terezíně. Vysoká relativní vlhkost vzduchu v depozitářích způsobovala destrukci fyzického stavu archiválií. Proto bývalý ONV Litoměřice rozhodl v roce 1975 o přestěhování archivu. Teprve v roce 1986 se však podařilo získat pro potřeby archivu vhodný objekt. Jednalo se o budovy bývalého ředitelství Pozemních staveb v Lovosicích. Po složitých úředních jednáních bylo v roce 1990 rozhodnuto o adaptaci tamních objektů a přístavbě nového archivního depozitáře. V roce 1995 byl archivní objekt v Lovosicích zpřístupněn veřejnosti.

V srpnu 2002 byla část archivu postižena povodní. V říjnu 2003 se v areálu archivu započalo s rekonstrukčními pracemi, s dostavbou administrativní budovy a výstavbou druhé archivní haly Práce byly dokončeny v průběhu roku 2005, v dubnu roku 2006 byl pak archiv znovu otevřen pro veřejnost.

– PaedDr. Jaroslav Moravec, 2006