Historie SOkA Teplice

Počátky teplického archivu spadají do roku 1918, kdy byl založen městský archiv v Teplicích pod vedením prof. Paula Wanie. Archiv byl umístěn nejprve na radnici. V roce 1939 byl přestěhován do domu čp.12 v bývalém židovském ghetu a koncem války do budovy na Tržním náměstí. Po roce 1945 bylo snahou městských radních sloučení archivu a muzea v jeden celek a proto došlo k přesunu archivu na claryovský zámek. Pro rychlý nárůst materiálu zde brzy přidělené prostory nestačily a v roce 1954 byl nyní již okresní archiv podle vl. nařízení 29/54 Sb přestěhován do neudržované budovy městského muzea ve Školní ulici. Po správní reformě v roce 1960 byly s ním sloučeny okresní archivy zrušeného bílinského a duchcovského okresu. Do roku 1962 byly do Teplic přestěhovány fondy bývalého okresní archivu z Duchcova, v Bílině zůstal depozitář zachován až do roku 2003. V současné době je archiv stále umístěn ve Školní ulici . Jeho budova prošla v 90. letech 20. století rozsáhlou rekonstrukcí.

– PhDr. Květoslava Kocourková, 2004