Lexikon obcí


Lexikon zahrnuje území dnešního Ústeckého a Libereckého kraje, resp. současných okresů Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec n. N., Litoměřice, Louny, Liberec, Most, Semily, Teplice, Ústí n. L. s malým přesahem do okresu Karlovy Vary.

Původní záměr, vytvořit často poptávaný česko-německý slovník obcí, jsme rozšířili o další údaje, které zařazují obce do kontextu veřejné, církevní a vrchnostenské správy. Naším cílem je poskytnout badatelům pomůcku, která bude sloužit ke snadnější orientaci v archivních fondech uložených v pracovištích SOA Litoměřice, nikoliv podat vyčerpávající přehled o vývoji správy severních a severozápadních Čech.

Případné připomínky a dotazy zasílejte Markétě Vladykové, která databázi s pomocí kolegů z okresních archivů naplnila a dále jí spravuje.

Software: Andrzej Heczko, Ondřej Smíšek, ČVUT, Fakulta dopravní – pracoviště Děčín / Správa databáze: Markéta Vladyková / Jazyková spolupráce: Petr Joza / Koordinátor projektu: Otto Chmelík

Literatura a vysvětlivky k rubrikám lexikonu

Český úřední název

 • Statistický lexikon obcí České republiky 1992, Praha 1994.
 • Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850-1970, Praha 1978.

Německý úřední název

 • Das Sudetenbuch. Handbuch für den Reichsagau Sudetenland, Teplitz-Schönau 1940.
 • Amtliches Deutsches Ortsbuch für das Protektorat Böhmen und Mähren, Prag 1940

Příslušný obecní úřad (stav k r. 1992)

 • Statistický lexikon obcí České republiky 1992, Praha 1994.

Okres (stav k r. 1992)

 • Statistický lexikon obcí České republiky 1992, Praha 1994.

Okres (stav k r. 1930)

 • Statistisches Gemeindelexikon der Čechoslovakischen Republik I., Land Böhmen, Prag 1935.

Soudní okres (stav k r. 1930)

 • Statistisches Gemeindelexikon der Čechoslovakischen Republik I., Land Böhmen, Prag 1935.

Římskokatolický farní úřad (stav k r. 1949)

 • V. KALÁB, Římskokatolické farní matriky okresů Jičín a Semily ve Státním oblastním archivu v Zámrsku, Z Českého ráje a Podkrkonoší. 9, 1996, s. 181-192.
 • Katalog litoměřické diecéze AD 1997, Litoměřice 1997.
 • Orts-Repertorium für das Königreich Böhmen, Prag 1886.
 • Soubor matrik Severočeského kraje 1558-1900 (1949), inventář, Litoměřice,1979 (nepublikováno).

Poznámka: Příslušnost ke dvěma či více farnostem je vyznačena lomítkem (např. Krásná Lípa / Chřibská).
Panství (stav k r. 1848)

Literatura:

 • František Palacký, Popis králowství Českého, Praha 1848.
 • Příruční kniha o soudním a politickém rozvrhu korunní země České, Praha 1850.

Poznámka: Příslušnost ke dvěma či více panstvím je vyznačena lomítkem (např. Benešov nad Ploučnicí / Markvartice).
Poznámka

V této rubrice mohou být uvedeny další údaje o obcích

 • Zanikla – obec zanikla přirozenou cestou nebo vysídlením.
 • Zlikvidována – obec byla zlikvidována těžbou, stavbou vodní nádrže, připojením k vojenskému prostoru apod. Zdroj: www.zanikleobce.cz.
 • Další názvy – starší nebo současně užívané české i německé názvy obcí. Nejsou zde uvedeny názvy, které znamenaly pouze grafickou změnu podoby (např. německý ekvivalent jména Staré Křečany se vyskytuje ve variantách Alt-Ehrenberg, Alt Ehrenberg, Altehrenberg)