Na kolech do světa: po silnicích nejen Českého ráje a Pojizeří. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 17.-18. dubna 2015 v Mladé Boleslavi. Z Českého ráje a Podkrkonoší: supplementum 17

Autor: JAKUBEC, Pavel (red.)

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - SOkA Semily, Muzeum Českého ráje v Turnově a Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Místo vydání: Semily - Turnov - Jičín

Rok vydání: 2016

Počet stran: 367

ISBN: 978-80-86254-32-6

ISSN: 1211-975X

Cena: 240 Kč

 

Obsah:

Úvodní slovo (Eva Bílková, Lukáš Nachtmann)
Milan Hlavačka / Mobilita, doprava, cestování, turismus – zamyšlení nad pojmy a jejich rolí ve společnosti aneb Mobilita pro všechny

I. Firma Laurin & Klement v kontextu výroby automobilů v českých zemích
Lukáš Nachtmann / Václav Laurin ve světle dopisů z pobytu v Drážďanech
Jan Bílek / Mladoboleslavská automobilka a člen správní rady Jindřich G. Maštálka
Miloš Hořejš / Šlechta mezi zákazníky i akcionáři automobilky Laurin & Klement
Jan Němec / Čeští Němci nejezdí laurinkami, nakupují práci německých rukou
Lenka Procházková / K osobnosti Metoděje Vlacha
Patrik Wirkner / Jaroslav Pánek – jeden z neznámých škodováků

II. Obchodní stezky a komunikace od středověku do poloviny 20. století
Jiří Sajbt / Význam cest a dva názory na průběh Žitavské cesty
Tomáš Kalina – Jan Kahuda / Knihy poštovních tras – pramen k dějinám poštovnictví v habsburské monarchii v 19. století
Luděk Beneš / Obrazové a písemné prameny k silniční síti a silniční dopravě v Muzeu Mladoboleslavska
Petr Freiwillig / Silniční mosty u Spálova jako ukázka meziválečného mostního stavitelství
Jaroslav Zeman / Kam s ním? Hromadné a individuální garáže v meziválečném Jablonci nad Nisou

III. Cyklistika a motorismus jako společný fenomén
Milena Lenderová / Bicykl a ženská emancipace. Od prvních cyklistek do začátku 20. století
Ivo Łaborewicz / Spuścizna Bolesława Osipika – jeleniogórskiego rowerzysty (w zasobie Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze
Jan Králík / České cyklistické dráhy v 19. století
Lucie Swierczeková / Z cyklistických fondů a sbírek Archivu tělesné výchovy a sportu
Vlastimil Svěrák / Počátky motocyklové, automobilové a autobusové dopravy na Jihlavsku
Petr Hoffman / Autobusová doprava Československé pošty v Českém ráji (1920–1932)
Mikuláš Jančura / „S veselou mysľou do diaľky“ Náčrt možností a limitov motoristickej turistiky a športu na Slovensku v medzivojnovom období
Jaroslav Kříž / České automobilové cestovatelství – historie a současnost
Lukáš Kopecký / Karel Viškovský a cesta do Paříže v roce 1924
Kateřina Nora Nováková / Kniha Klenoty z kapoty
Jan Čečetka – Radka Janků / Život (nejen) v jednom kole aneb Motorové opojení. Motocykly a automobily v každodenním a společenském životě obyvatel Novopacka a Hořicka
Michal Velebný / Mladoboleslavský okruh městem

Závěrečné slovo (Pavel Jakubec)