Nejčastější otázky

Jaké údaje je potřeba pro hledání svých předků znát?

  1. Jméno a příjmení hledané osoby či osob.
  2. Místo narození, sňatku nebo úmrtí, a to podle toho, který údaj hledáte.
  3. Alespoň přibližné datum hledané události.

Kde mohu údaje o svých předcích hledat?

Základní informace naleznete v rodných, oddacích a úmrtních listech, další možnost představují vojenské a pracovní knížky, doklady o vyučení, studiu, deníky, dopisy a rodinné zápisky.
Ve státních oblastních archivech lze hledat především ve sbírkách matrik a v pozemkových knihách. Počítejte s tím, že při studiu matrik a pozemkových knih se často setkáte s latinským a německým jazykem a také starým rukopisným písmem, nejčastěji německou novogotickou kurzívou, tzv. kurentem.

Ve státních okresních archivech je možno hledat ve sčítacích operátech (pokud se dochovaly) a dále v některých typech evidenčních knih z fondů archivů měst a obcí či národních výborů (matriky příslušníků obce, domovské knihy, knihy vydaných domovských listů, hřbitovní matriky apod.).

Jak postupuje digitalizace matrik ve vašem archivu?

Postupná digitalizace fondu „Sbírka matrik Severočeského kraje“ uloženého ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích probíhá od listopadu 2007, a to ve spolupráci s Genealogical Society of Utah. Databázi, ve které jsou matriky zpřístupněny veřejnosti, vyvinula na základě našich požadavků firma Bach systems s.r.o.

Kde jsou Lobkowiczké sbírky?

Archivní fondy a sbírky, jejichž vlastníkem je pan Martin Lobkowicz, byly ke dni 20. října 2010 předány do jeho přímé držby a správy. Jedná se o tyto archivní soubory Lobkoviců roudnických (LR): LR – Rodinný archiv, LR – Korespondence Ferdinanda Zdeňka z Lobkovic, LR – Sekretariát Mořice a Ferdinanda Zdeňka z Lobkovic, LR – Ústřední kancelář, LR – Účetní archiv (jinak Ústřední účtárna), LR – Účetní revize, LR – Hlavní pokladna, LR – Právní zastupitelství, LR – Ředitelství zřídel, LR – Sbírka otisků pečetí, LR – Sbírka map a plánů, grafiky a fotografií, LR – Loretánský hudební archiv.

Adresa Správy lobkowiczkých sbírek:

Lobkowicz Collections, o.p.s.
Zámek Nelahozeves
277 51 Nelahozeves

Další kontakty:
http://www.lobkowicz.cz/Lobkowicz-Collections-o-p-s-201.htm
http://www.lobkowicz.cz/Archiv-164.htm

Archivní fondy a sbírky, jejichž vlastníkem je pan Jiří Lobkowicz, byly ke dni 9.12.2011 předány do jeho přímé držby a správy. Jedná se o tyto archivní soubory – Rodinný archiv Lobkoviců Mělník, Ústřední správa lobkovických statků Mělník, Soukromý spolek pro podporu bydlící chudiny, Praha a 6. zeměbranský prapor Mladá Boleslav. S dotazy ohledně možnosti využívání archiválií se obracejte na vlastníka – www.lobkowicz-melnik.cz.