Oddělení správy fondů a sbírek

Oddělení správy fondů a sbírek sídlí na třech pracovištích:

  • Litoměřice – Krajská: Pracoviště spravuje archiválie vzniklé z činnosti orgánů a úřadů státní správy, samosprávy, společenských organizací a církevních institucí krajské a oblastní působnosti. Archiválie politické správy zde uložené zahrnují pouze období 1938-1945.
  • Litoměřice – Kamýcká: Pracoviště spravuje fondy rodinných archivů šlechtických rodů, zemědělsko-lesnických archivů – archivy šlechtických velkostatků, jejich ústředních správ, archivy zrušených státních statků, zemědělských správních úřadů a výzkumných ústavů.. Dále jsou zde deponovány archivy politické správy krajské a oblastní (kromě let 1938-1945).
  • Most – Dělnická: Pracoviště spravuje archiválie vzniklé z činnosti podniků průmyslových oborů a odvětví získané od původců a z bývalých podnikových archivů. Jsou zde deponovány také archivní fondy báňských úřadů.

Informace o útvaru