Odkazy

Archivní fondy a sbírky v České republice
http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-3865…
Báze dat s evidencí všech archivních fondů a sbírek uložených v archivech České republiky
Archivní mapy
http://historickemapy.cuzk.cz/
Prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru
ARES – ekonomické subjekty
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Účelem www aplikace ARES Ministerstva financí je souhrnně zpřístupnit údaje z informačních systémů pro vedení registrů a evidencí veřejné správy o ekonomických subjektech.
Česká archivní společnost
http://www.cesarch.cz/
Adresář všech archivů v České republice
Katalog Arcibiskupství pražského
https://katalog.apha.cz/maps/
Kapituly, vikariáty, farnosti, charity, školy, obce, osoby, bohoslužby, rejstřík subjektů.
Katalog Biskupství královéhradeckého
http://www.diecezehk.cz/dieceze/
Vikariáty, farnosti, osoby, obce, kostely, bohoslužby, zesnulí duchovní.
Katalog Biskupství litoměřického
http://katalog.dltm.cz/web/
Kapituly, vikariáty, farnosti, charity, školy, obce, bohoslužby, rejstřík subjektů.
Katalog pečetí
http://database.aipberoun.cz/pecete/
Katalog pečetí, pečetidel a sbírkových odlitků uložených v archivech České republiky
Ministerstvo vnitra České Republiky
http://www.mvcr.cz/
Ministerstvo vnitra ČR – Archivnictví a spisová služba
http://www.mvcr.cz/archivnictvi.aspx