Paměti roudnických měšťanů z 18. století. Brodští & Jílkové (Edice a studie Státního oblastního archivu v Litoměřicích, svazek 1)

Autor: Petr Kopička - Oldřich Kotyza

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích a Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury

Místo vydání: Litoměřice - Praha

Rok vydání: 2009

Počet stran: 272

ISBN: 978-80-904381-0-1 a 978-80-87271-05-6

Cena: 362 Kč

 

Základní info:

Publikaci je možné získat ve Státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

I / Roudnické paměti jako svědectví pohnutých časů 18. věku
II / Autoři a uživatelé pamětí a jejich (mikro)svět
III / Kritika pramenů a ediční poznámka
Edice / Paměti Samuela Bernarda a Václava Mikuláše Brodských [1744]-1782
Paměti / Letopis rodiny Jílků 1699–1799 (1828)
Seznam obrazových příloh
Seznam použitých pramenů a literatury
Rejstřík jmenný a místní