Porta Bohemica. Sborník historických prací, č. 10

Přílohy

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Místo vydání: Litoměřice

Rok vydání: 2021

Počet stran: 251

ISBN: 978-80-907464-3-5

Cena: Zdarma

 

Základní info:

Sborníky je možné získat ve státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

OBSAH

ČLÁNKY, STUDIE A HISTORICKÉ ESEJE

Jiří Plachý

Ruthova aféra a proces proti skupině Werner Weiss a spol. na podzim 1937

Aneta Pilná

Pomník obětem první světové války v Bílině

Jana Šťastná

Urážka hlavy státu v meziválečném období před Okresním soudem v Mostě

Daniel Kubát

Školství v Říšské župě Sudety na příkladu žateckého okresu

Zlatuše Kukánová

K poválečnému odsunu litoměřických kanovníků německé národnosti

Ludmila Lambeinová

Životní podmínky zvířat a lidí v národním podniku

Státní statek Jablonec nad Nisou

EDICE

Bohumír Roedl

Dopis Bohuslava Martinů Boženě Dapeciové z roku 1922

Bohuslav Martinů Boženě Dapeciové

RECENZE

Miloslav Sovadina, Olga Sykáčková, Ladislav Smejkal, Jaroslav Panáček,

Michal Panáček (ed.), Nordböhmischer Excursions-Club a 140 let vlastivědné

práce na Českolipsku, Česká Lípa: Vlastivědný spolek Českolipska, 2018.

Jaroslav PANÁČEK – Michal RÁDL – Jaroslava VONDROVÁ – Martin EBEL –

Michal PANÁČEK (ed.), Požár města Česká Lípa v roce 1820, Česká Lípa 2020 +

průvodcovská mapa Zrcadla do historie.

Místa ztracená po celoměstském požáru 1820.                                                                                                                           

Emanuel Arnošt z Valdštejna. Conciones meae Bohemicae,

  1. Tomáš Bárta Pražák, Praha 2020.

ZPRÁVY

Petr Kopička

PhDr. Oldřich Kotyza (5. 2. 1963–26. 1. 2021)

Markéta Vladyková

Archivní software ProArchiv na home office