Porta Bohemica. Sborník historických prací, č. 10

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Místo vydání: Litoměřice

Rok vydání: 2021

Počet stran: 251

ISBN: 978-80-907464-3-5

Cena: Zdarma

 

Základní info:

Sborníky je možné získat ve státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

OBSAH ČLÁNKY, STUDIE A HISTORICKÉ ESEJE Jiří Plachý Ruthova aféra a proces proti skupině Werner Weiss a spol. na podzim 1937 Aneta Pilná Pomník obětem první světové války v Bílině Jana Šťastná Urážka hlavy státu v meziválečném období před Okresním soudem v Mostě Daniel Kubát Školství v Říšské župě Sudety na příkladu žateckého okresu Zlatuše Kukánová K poválečnému odsunu litoměřických kanovníků německé národnosti Ludmila Lambeinová Životní podmínky zvířat a lidí v národním podniku Státní statek Jablonec nad Nisou EDICE Bohumír Roedl Dopis Bohuslava Martinů Boženě Dapeciové z roku 1922 Bohuslav Martinů Boženě Dapeciové RECENZE Miloslav Sovadina, Olga Sykáčková, Ladislav Smejkal, Jaroslav Panáček, Michal Panáček (ed.), Nordböhmischer Excursions-Club a 140 let vlastivědné práce na Českolipsku, Česká Lípa: Vlastivědný spolek Českolipska, 2018. Jaroslav PANÁČEK – Michal RÁDL – Jaroslava VONDROVÁ – Martin EBEL – Michal PANÁČEK (ed.), Požár města Česká Lípa v roce 1820, Česká Lípa 2020 + průvodcovská mapa Zrcadla do historie. Místa ztracená po celoměstském požáru 1820.                                                                                                                            Emanuel Arnošt z Valdštejna. Conciones meae Bohemicae,

  1. Tomáš Bárta Pražák, Praha 2020.

ZPRÁVY Petr Kopička PhDr. Oldřich Kotyza (5. 2. 1963–26. 1. 2021) Markéta Vladyková Archivní software ProArchiv na home office