Proměny vnější

Zpět na úvodní stránku výstavy.

GLOCKSPERGERŮV PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE, 1726 (výřez)

Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích, Archiv města Litoměřice.

  

Plán města zachycuje areál dominikánského kláštera, v jehož prostorech sídlí od konce roku 1948 státní archiv. Dominikáni se zde, těsně u západních hradeb města, usadili již kolem poloviny 13. století. Klášterní areál tvořil kostel sv. Michala a ze severu přiléhající konvent se čtyřmi křídly kolem rajského dvora. Patrně až v 17. století rozšířili dominikáni klášter severním směrem. Na zakoupeném pozemku vybudovali okrasnou zahradu a upravili přilehlou hradební baštu na vyhlídkovou věž. Ke kostelu sv. Michala přiléhal z jihu hřbitov, sloužící i k pohřbívání litoměřických měšťanů. Celý areál byl obehnán hradbami a nověji postavenými zdmi, volný zůstal pouze přístup ke kostelu z východní strany.

 

Legenda: A – Náměstí B – Kostel sv. Michala C – Konvent dominikánů D – Hřbitov u kostela sv. Michala E – Zahrada konventu F – Hradební bašta upravená na vyhlídkovou věž G – Hradební bašta užívaná dominikány

« 1 z 11 »