Proměny vnitřní

Zpět na úvodní stránku výstavy.

PŮDORYS KOSTELA SV. MICHALA A BUDOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU PŘED ROKEM 1838

Státní oblastní archiv v Litoměřicích

 

Hlavní kancelářské prostory úřadu byly soustředěny v přízemí. Částečně byla využita i chodba, zazděním původně otevřených arkád do rajského dvora, a přilehlé prostory ke kostelu. V sakristii byl umístěn archiv úřadu. Na prostory úřadu navazovaly prostory soukromé, zejména v západním křídle, kde měl služební byt krajský hejtman. Více soukromý ráz mělo i 1. patro, kde kromě nespecifikovaných místností a skladů byly nájemní byty pro zaměstnance. Součástí úřadu byl i dům bývalého noviciátu, využitý mj. pro pokladnu úřadu.

« 1 z 14 »