Sborník okresního archivu v Lounech III.

Vydavatel: Okresní archiv v Lounech

Místo vydání: Louny

Rok vydání: 1990

Počet stran: 67

 

Základní info:

rozebráno

 

Obsah:

Články, studie a historické eseje
Josef Bubeník / Slovanské osídlení středního Poohří a počátky Žatce
Zdeněk Uhlíř / Poutnictví v Lounech v době předhusitské
Jan Pařez / Lounská městská správa a její úředníci 1418-1442 v světle diplomatického materiálu lounské provenience
Jaroslav Vaniš / Mikuláš z Černčic
Bohumír Roedl / K historické topografii Žatce v 16. a počátkem 17. století
Karel Mareš / Zemědělství na Lounsku ve 2. polovině 50. let