Státní okresní archiv Děčín

Dlouhá jízda – zámek 1253
405 02 Děčín I


Email: sokadecin@soalitomerice.cz
Tel.: +420 737 795 906  +420 770 177 955
Datová schránka: 3gnaiva


Provoz badatelny:
pondělí 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Návštěva badatelny je možná jen po předchozím objednání.


Ve Státním okresním archivu Děčín nejsou uloženy materiály z provenience šlechtických rodů, jejich velkostatků a ústředních správ. O ty pečuje děčínská pobočka Státního oblastního archivu v Litoměřicích.

SOkA Děčín

Kontakty

odborný rada
Kategorie: SOkA Děčín
vedoucí oddělení SOkA, odborný rada
Kategorie: SOkA Děčín
archivářka, odborný referent
Kategorie: SOkA Děčín
archivář, odborný rada
Kategorie: SOkA Děčín
Kategorie: SOkA Děčín
Kategorie: SOkA Děčín
archivář, odborný rada
Kategorie: SOkA Děčín
archivář (badatelna), odborný referent
Kategorie: SOkA Děčín
archivář, odborný rada
Kategorie: SOkA Děčín
archivářka, odborný rada
Kategorie: SOkA Děčín