Státní okresní archiv Děčín

centrála

Dlouhá jízda – zámek 1253
405 02 Děčín I


Email: sokadecin@soalitomerice.cz
Tel.: +420 737 795 906  +420 770 177 955
Datová schránka: 3gnaiva


Provoz badatelny:
pondělí 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Návštěva badatelny je možná jen po předchozím objednání.

pracoviště Podmokly

Zbrojnická 14/1
405 02 Děčín – Podmokly


Email: podmokly@soalitomerice.cz

Tel.: +420 737 795 940
Datová schránka: 3gnaiva


Provoz badatelny:
pondělí 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00
středa 8.30 – 11.30 a 12.30 – 17.00
Návštěva badatelny je možná jen po předchozím objednání.

Pracoviště spravuje archiválie z provenience šlechtických rodů, jejich velkostatků a ústředních správ. Jsou zde uloženy také mladší archiválie, které vznikly z činnosti institucí zabývajících se správou lesního majetku.

Kontakty

vedoucí oddělení SOkA, odborný rada
Kategorie: SOkA Děčín
archivářka, odborný referent
Kategorie: SOkA Děčín
archivář, odborný rada
Kategorie: SOkA Děčín
archivář, odborný rada
Kategorie: SOkA Děčín
archivář (badatelna), odborný referent
Kategorie: SOkA Děčín
archivářka, odborný rada
Kategorie: SOkA Děčín

Kontakty

odborný rada
Kategorie: SOka Děčín - Podmokly
Kategorie: SOka Děčín - Podmokly
Kategorie: SOka Děčín - Podmokly
archivář, odborný rada
Kategorie: SOka Děčín - Podmokly

]