Státní okresní archiv Liberec

Vilová 339/24
460 10 Liberec


Email: sokaliberec@soalitomerice.cz
Tel.: +420 605 244 857 / +420 605 244 843
Datová schránka: 3gnaiva


Provoz badatelny:
pondělí 8:00 – 17:00
středa 8:00 – 17:00
Návštěva badatelny je možná jen po předchozím objednání.


Studium v badatelně ve Vilové ulici je možné pouze v úředních dnech po předchozím objednání.

Dotazy na archivní materiál a jeho objednání prosíme na e-mail badatelnalbc@soalitomerice.cz.

S ohledem na umístění části archiválií mimo hlavní budovu doporučujeme objednávat si studijní materiál 1 až 2 týdny před plánovaným termínem studia.

Projektová dokumentace Stavoprojektu Liberec bude žadatelům předložena k nahlédnutí pouze po předchozí dohodě (telefonicky, písemně, osobně), a to v termínech určených s ohledem na provozní podmínky archivu.

SOkA Liberec

Kontakty

vedoucí oddělení SOkA, odborný rada
Kategorie: SOkA Liberec
archivář (badatelna), rada
Kategorie: SOkA Liberec
restaurátorka
Kategorie: SOkA Liberec
archivářka (administrativa, knihovna), vrchní referent
Kategorie: SOkA Liberec
archivář (předarchivní péče), rada
Kategorie: SOkA Liberec
archivářka, odborný rada
Kategorie: SOkA Liberec
archivář (badatelna, předarchivní péče – firmy), rada
Kategorie: SOkA Liberec
Kategorie: SOkA Liberec