Velká válka na Kadaňsku (soubor fotografií z let 1914–1918 z Kadaně a okolí)

Krátce před vypuknutím Velké války byl do Kadaně, která byla už od 18. století posádkovým městem, umístěn 1. prapor 42. pěšího pluku. Ten byl hned v počátcích války poslán na frontu a ještě v roce 1914 byl do Kadaně převelen 74. pěší pluk, tzv. jičínský, doplňovaný z doplňovacího obvodu Jičín a tvořený z větší části vojáky české národnosti. Kadaňský okres ovšem ležel ve většinově německém jazykovém území a spadal do doplňovacího obvodu Chomutov, odkud byl doplňován 92. pěší pluk v Chomutově.

Fotografie byly pořízeny na různých místech ve městě i okolí a zachycují jak vojenský, tak civilní život ve městě. Přímo s armádou souvisejí snímky z kasáren na kadaňském hradě, z tzv. velkého vojenského cvičiště za městem, ale hlavně z barákového tábora v místech tzv. malého vojenského cvičiště u řeky Ohře. Vojáci jsou zachyceni při různých slavnostních i běžných každodenních činnostech. Najdeme zde přehlídky před odjezdem na frontu, vojáky při různých přesunech přes město a na cvičiště, při jídle i při odjezdu na frontu (vojenské transporty byly vypravovány jak z dnešního nádraží Kadaň-předměstí u kadaňských kaolinových závodů, tak z dnes už neexistujícího hlavního kadaňského nádraží a zejména z někdejšího nádraží Kadaň-Prunéřov). Další velkou skupinu fotografií tvoří záběry odvedenců z kadaňského okresu – před odvodním střediskem, při odjezdu ke svým vojenským útvarům, při odchodu na vlakové nádraží. Nechybí ani snímky odvedenců z doplňovacího obvodu jičínského pluku, kteří přijeli nastoupit vojenskou službu v Kadani. Fotograf rovněž pořídil i řadu nesmírně zajímavých snímků z civilního života ve městě, např. protesty před okresním úřadem, všudypřítomné fronty na cokoli – od brambor po potravinové lístky, děti při žebrání jídla u vojenského tábora nebo vojenské rekvizice koní, povozů, automobilů atd. Fotografie jsou o to cennější, že zachycují podobu Kadaně v době před sto lety, a to včetně domů i celých domovních bloků, které byly později a většinou bez jakékoli dokumentace zbourány.

Za výraznou pomoc při identifikaci situací souvisejících s armádou a vojenským životem, určení vojenských hodností apod. děkujeme Mgr. Jiřímu Šlajsnovi z Oblastního muzea v Mostě. Ne všechny snímky se však podařilo lokalizovat (např. umístění tábora pracovních útvarů), budeme proto velmi rádi za případnou pomoc při doplnění chybějících údajů nebo jejich doplnění na e-mail:
balasova@soalitomerice.cz

Návod pro výběr fotografií v naší webové aplikaci:
– na úvodní stránce www.soalitomerice.cz zvolte odkaz E-BADATELNA, kterým se dostanete do aplikace Archivní VadeMeCum
– v aplikaci je nejlepší zneplatnit všechny ikony po pravé straně (křížkem) a nechat aktivní pouze ikony, podle kterých se provádí výběr (fajfkou) – viz dále
– v horním poli ikon (DATABÁZE) ponechte aktivní (zelenou) pouze ikonu s obrázkem fotoaparátu (Fotoarchiv)
– v dolním poli ikon (ARCHIVY) ponechte aktivní (zelenou) pouze ikonu „CV“ (pro Státní okresní archiv Chomutov)
– do vyhledávacího pole v horní části stránky vyplňte slovo „válka“
– zaškrtněte možnost „POUZE S DIGITALIZOVANÝMI PŘÍLOHAMI“
– klikněte na odkaz „Vyhledat“
– zobrazí se výběr 259 záznamů s připojenými fotografiemi

Upozornění: pokud máte otevřený jeden záznam a chcete se vrátit zpět na výběr, tj. seznam všech 259 vybraných záznamů, je to možné pouze přes ikonku žebříčku v pravé horní části.

Omlouváme se za komplikovanou cestu k prohlédnutí souboru, ale přes naši veškerou snahu není možné v rámci aplikace umožnit jednodušší a uživatelsky příjemnější přístup.