Výměna střešního pláště v SOkA Chomutov

Výměna střešního pláště na profilu E-ZAK