VZNIK ČESKOSLOVENSKA A PROVINCIE DEUTSCHBÖHMEN

publikace Vznik Československa
publikace Vznik Československa

Autor: Pavel JAKUBEC a Jaroslav PAŽOUT

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Technická univerzita v Liberci a Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury

Místo vydání: Litoměřice - Liberec - Praha

Rok vydání: 2019

Počet stran: 288

ISBN: 978-80-907464-0-4 (SOA v Litoměřicích) 978-80-7494-472-7 (TU Liberec) 978-80-88013-95-2 (Scriptorium)

Cena: 286 Kč

 

Základní info:

Publikace si klade za cíl přinést komplexní pohled na problematiku největšího iredentistického regionu, provincie Deutschböhmen (Německé Čechy). Obsahuje studie věnované obecnému kontextu krátké existence této provincie, její správně-politické struktuře i osobnostem, jež jsou s ní spjaty. Jeden blok je věnován regionálním sondám, stranou pozornosti nezůstala ani pozdější reflexe existence a zániku provincie a obecně německé komunity v českých zemích.

Publikaci je možné získat ve Státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.