Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědná ročenka. svazek 30

Autor: NAVRÁTIL, Ivo (red.)

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily, Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Jičín a Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Místo vydání: Semily – Jičín

Rok vydání: 2017

ISBN: 978-80-86254-36-4

ISSN: 1211-975X

Cena: neprodejné

 

Obsah:

Články a studie 

Jiří Sajbt / Sobotka a okolí na prahu raného a vrcholného středověku Jan Prostředník / Archeologický výzkum domu huťmistra ve Sklenařicích Miroslav Cogan / Socha sv. Václava v Libštátu a její autor Jan Sucharda mladší Jan Kletvík / Evangelíci a spiritismus v Podkrkonoší Jaroslav Hrdlička / Vlastimil Kybal a Josef Pekař, žák a učitel David Ulrych / Charakteristika památníků obětem první světové války na Novopacku

Edice 

Karol Bílek / Nalezen další dopis Václava Šolce Jan Luštinec / Z korespondence Františka Kavána uložené ve fondech Krkonošského muzea v Jilemnici

Drobnosti 

Ullrich Junker / Rübezahl

Kronika

Za Vladimírem Úlehlou Antonín Langhamer 1936–2017 Vzpomínka na Jitku Petruškovou Vzpomínka na Petra Peška po roce rozloučení Státní okresní archiv Jičín v roce 2016 Státní okresní archiv Semily v roce 2016 Městské muzeum Hořice v roce 2016 Regionální muzeum a galerie v Jičíně v roce 2016 Krkonošské muzeum v Jilemnici v roce 2016 Městské muzeum a galerie v Lomnici nad Popelkou v roce 2016 Památník zapadlých vlastneců v letech 2014 až 2016 Muzeum a Pojizerská galerie Semily v roce 2016 Městské muzeum v Železném Brodě v roce 2016 Sobotecké kroniky a vlastivěda