(Czech) Proměny vnější

Leider ist der Eintrag nur auf Tschechisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Zpět na úvodní stránku výstavy.

KOSTEL SV. MICHALA PŘED ROKEM 1838

Litografie Johanna Jungmanna, tiskárna K. W. Medau, Státní oblastní archiv v Litoměřicích.

 

Původní gotický kostel, jenž byl renesančně přestavěn, se rozhodli dominikáni nahradit novým chrámem. Roku 1672 byl slavnostně položen základní kámen a roku 1687 byl kostel vysvěcen. Stavbu projektoval architekt Giovanni Dominico Orsi na křížovém, částečně centralizovaném půdorysu. Bohatě členěné a zdobené průčelí výrazně dominovalo západní části města. I když byl kostel orientován východně-západním směrem, stál oltář u západní stěny. Neobvyklé řešení bylo vynuceno těsným přiléháním hradeb k západní stěně kostela. Po roce 1788 využíval kostel biskupský seminář, v roce 1811 přestal sloužit svému účelu a jeho vnitřní zařízení bylo rozprodáno. Hlavní oltář spolu s bočním oltářem byl odvezen do děkanského kostela v Kadani.

« 3 von 11 »