Výstavy online

SOA v Litoměřicích - Krajská
SOA v Litoměřicích - Krajská

Výstava – Počátky teroru.
Nasazení německých policejních složek při okupaci československého pohraničí v roce 1938

Státní oblastní archiv v Litoměřicích plánoval vernisáž výstavy “ Počátky teroru. Nasazení německých policejních složek při okupaci československého pohraničí v roce 1938 „ na úterý 17. března 2020. Bohužel k ní vinou nastalé situaci nedošlo.

Díky mimořádně vstřícnému postoji Ústavu pro studium totalitních režimů jsme se vám ale výstavu rozhodli zprostředkovat alespoň online. Po shlédnutí celé výstavy si uděláte představu o komplikované struktuře nacistických policejních a bezpečnostních složek, dozvíte se, proč tyto složky získaly větší moc v okupovaných státech než v samotných německých zemích, seznámíte se s vybranými veliteli, z nichž většina patřila k mladým vzdělaným akademikům a také s oběťmi teroru, který nejen tito muži v českých zemích a dalších okupovaných státech rozpoutali.

Panely si v klidu domova můžete prohlédnout a až dojde konečně na nový termín vernisáže, těšíme se na dotazy, které vám rádi zodpoví spoluautoři výstavy Mgr. Pavla Plachá, Ph.D. a Mgr. Jan Vajskebr.

Počátky teroru 1938 – fotogalerie.

 

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Výstavy mívají krátký život, rádi bychom proto jedné z nich umožnili prostřednictvím internetových stránek žít pomyslný druhý život. Výstava „Proměny vnější a vnitřní“ byla od dubna do prosince 2006 instalovaná v prostorách Státního oblastního archivu v Litoměřicích a nyní se můžete i vy stát virtuálně jejími návštěvníky.

Pomocí široké škály obrazových dokumentů (fotografie, pohlednice, plány, kresby, malby…), vybraných ze sbírek SOA v Litoměřicích, Státního okresního archivu Litoměřice se sídlem v Lovosicích a Regionálního muzea v Litoměřicích, jsme se pokusili zachytit nejvýraznější proměny místa, které je od konce roku 1948 sídlem oblastního archivu.

Výstava je koncipována do dvou základních částí. První z nich sleduje proměny vnější – externí. Dobové plány a litografická zobrazení budov v místech dnešního archivu doplňují mladší fotografie, které vám umožní porovnat stejná místa s odstupem 100 let. V druhé části věnované proměnám vnitřním můžete sledovat skrze plány, kresby a fotografie realizované i nerealizované využití interiérů v průběhu staletí.

Autorkou scénáře výstavy je Hana Legnerová. Dík za pomoc při přípravě výstavy patří Mgr. Oldřichu Doskočilovi a PhDr. Oldřichu Kotyzovi z Regionálního muzea v Litoměřicích a PhDr. Iloně Kotyzové ze Státního okresního archivu Litoměřice, se sídlem v Lovosicích.

Uživatelé mohou vystavené reprodukce archiválií užívat jen ke své osobní potřebě, v případě zájmu o jejich publikování jsou povinni vypořádat případná autorská práva a práva související.

Proměny vnější

Proměny vnitřní