(Czech) Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 20/2011

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 2011

Počet stran: 526

ISBN: 978-80-86319-16-6

ISSN: 1211-9172

Cena: 213 Kč

 

Základní info:

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo na sokaceskalipa@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články a studie
Ondřej Vodička / Jan Chudoba z Vartenberka na Ralsku
Jaroslav Panáček / Českolipské cínařství
Jan Bažant / Ohlasy slavných antických soch ve Sloupu u České Lípy
Robert Krejcar / Konečně deníkem! Deutsche Leipaer Zeitung pod Bergmanem (1914-1918)
Jiří Kratochvíl / Vývoj plánování průjezdních silnic v České Lípě do roku 1945
Jana Blažková / Němečtí antifašisté po skončení druhé světové války na Českolipsku – 1. část
Miloslav Sovadina / Vlastivědný sborník Bezděz a jeho přínos regionální vlastivědě
Petr Kühn / Štoly na železnou rudu na Děvíně u Hamru na Jezeře
Petr Kühn / Líska – Zlatý vrch
Josef Slavíček / Makromycety NPR Karlovské bučiny – 1. část
Ivan Solovka / Dodatek k průzkumu motýlů (Lepidoptera) v oblasti Jezové v bývalém VVP Ralsko
Miroslav Honců – Jiří Chvalkovský – Josef Kadlec / Tesaříkovití (Cerambycidae) Českolipska 1. část
Materiály
Jindřich Šteffl / Bronzové depoty z období popelnicových polí v severních Čechách
Jaroslav Panáček / Regesta Lippensia addenda
Michal Gelnar / Hmotné prameny ze zaniklé středověké sklářské hutě na k.ú obce Horní Světlá na Cvikovsku
Petr Mandažiev / Materiálie k dějinám sakrální architektury na novozámeckém panství
Magdalena Pujmanová / Textilní vzorníky ve sbírce VMG v České Lípě
Drobnosti
Martin Aschenbrenner / Manové zákupského panství v době předbělohorské
Martin Aschenbrenner / Ferdinand V. a jeho dvůr v korespondenci svých úředníků
Jaroslav Panáček / Edurad Steffen (1839-1893) – výtvarník a zvelebitel České Lípy
Jaroslav Beneš / Dva pohraniční incidenty na Kammlochu v letech 1934 a 1936
Zdeněk Vitáček / Bobr evropský (Castor fiber) se vrátil na Českolipsko
Kronika
Rudolf Hais / 100. výročí zřízení Sklářského zkušebního a experimentálního ústavu při Státní odborné sklářské škole v Novém Boru