(Czech) Historie Státního okresního archivu Česká Lípa

Leider ist der Eintrag nur auf Tschechisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Okresní archiv v České Lípě měl své předchůdce v městských archivech v několika městech, kde bylo o staré písemnosti skutečně pečováno a byly i badatelsky využívány. Zejména to byl městský archiv v České Lípě, který již v letech 1934-1938 působil jako okresní archiv a ukládaly v něm své písemnosti některé obce z okolí. Archivář K. J. Bienert získal také písemnosti cechů a některých českolipských spolků a škol. V jiných městech byl městský archiv úzce spojen s muzeem (Kamenický Šenov, Mimoň, Nový Bor). Jinde zůstaly městské archivy na úrovni více či méně uspořádaných spisoven.

Okresní archiv byl v České Lípě zřízen již roku 1951, avšak personálně byl obsazen až roku 1953. Jako skutečný okresní archiv, který soustřeďoval písemnosti různých původců na území okresu a také archiválie zpracovával a využíval k osvětové práci, začal českolipský okresní archiv působit až od roku 1955, kdy se jeho ředitelkou stala Marie Vojtíšková. Současně se vznikem okresního archivu v České Lípě vznikl roku 1951 také okresní archiv v Doksech (archivář Ferdinand Hruška) a roku 1953 okresní archiv v Novém Boru (archivář Jaroslav Žežulka), zde však začal plnit skutečnou funkci okresního archivu až roku 1957 s příchodem archiváře Bohumíra Jindry.

Po správní reformě roku 1960 se stal Okresní archiv Česká Lípa vedoucím pracovištěm nového okresu s pobočkami v Bělé pod Bezdězem, Novém Boru, Kamenickém Šenově a Jablonném v Podještědí. Okresní archiv převzal také fondy původců z nově připojených území z okresních archivů Litoměřice a Liberec. V letech 1960–1964 se Okresní archiv v České Lípě přestěhoval do budovy augustiniánského kláštera a soustředil sem z poboček všechny archivní fondy. Od roku 1960 se také zvýšil počet zaměstnanců, nejprve o administrativní sílu, od roku 1972 také o dalšího odborného archiváře a pracovníka knihovny. Vedle předarchivní péče a zpřístupňování archivních fondů rozšířil archiv kulturně-osvětovou práci o vydávání neperiodického sborníku a dalších příležitostných publikací. Roku 1970 dosáhl archiv rozsahu 2.000 bm archiválií a bylo třeba zřídit depozitář na zámku ve Stvolínkách. Od roku 1976 měl archiv již tři odborné archiváře, knihovnici a administrativní pracovnici.

Po roce 1990 nastaly opět prostorové potíže, protože budova augustiniánského kláštera byla restituována původnímu vlastníkovi. Roku 1994 bylo rozhodnuto o novostavbě účelové archivní budovy, se stavbou se začalo roku 1996. Na konci roku 1998 se okresní archiv přestěhoval do nové budovy a v březnu 1999 byl otevřen pro veřejnost. V archivu pracují čtyři odborní archiváři, dvě samostatné archivářky a administrativní pracovnice.

– Miloslav Sovadina, 2005

Dějiny archivu:

Sovadina, Miloslav: Dějiny okresního archivu Česká Lípa, Ústí nad Labem, Albis International, 1997, 190 stran.

Články o archivu:

Blažková, Jana: Českolipský okresní archiv má účelovou novostavbu. AČ, 50, 2000, s. 37–40.

Blažková, Jana: Státní okresní archiv Česká Lípa v nové budově. Bezděz, 9, 2000, s. 471– 476.

Sovadina, Miloslav: Ediční činnost Okresného archivu v České Lípě. AČ, 36, 1986, s. 95–96.

Sovadina, Miloslav: Ediční činnost Státního okresního archivu Česká Lípa po patnácti letech. AČ, 51, 2001, s. 116 – 118.

Sovadina, Miloslav: Skryté bohatství. Názor. Čtrnáctideník pro Českou Lípu, 1991, č. 1.

Vojtíšková, Marie: Archivní památky patří všem. Z archivních zajímavostí, Českolipský nástup, roč. 28, 1978, č. 30.

Vojtíšková, Marie: Cimélie českolipského archivu 1–14, Českolipský nástup, roč. 37, 1987, č. 5–10, 14, 16, 17, 20, 27, 28, 31, 32.

Vojtíšková, Marie: Co je u vás nejstarší. Z archivních zajímavostí, Českolipský nástup, roč. 28, 1978, č. 23.

Vojtíšková, Marie: Kam s archiváliemi. Z archivních zajímavostí, Českolipský nástup, roč. 28, 1978, č. 27. 13.

Vojtíšková, Marie: Práce doslova mravenčí. Z archivních zajímavostí, Českolipský nástup, roč. 28, 1978, č. 29.

Vojtíšková, Marie: Tisíce dokladů v archivu, Nástup, roč. 14, 1963, č 32.

Vojtíšková, Marie: Tři kilometry písemností. Zajímavosti z okresního archivu, Českolipský nástup, roč. 28, 1978, č. 20.

Vojtíšková, Marie: Vzkříšené stránky minulosti. Z archivních zajímavostí, Českolipský nástup, roč. 28, 1978, č. 28.

Vojtíšková, Marie: Zajímavý svět archiválií, Českolipský nástup, roč. 30, 1980, č. 1.

Vojtíšková, Marie: Z městské truhlice, Českolipský nástup, roč. 31, 1981, č. 40.