(Czech) Historie SOkA Teplice

Leider ist der Eintrag nur auf Tschechisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Počátky teplického archivu spadají do roku 1918, kdy byl založen městský archiv v Teplicích pod vedením prof. Paula Wanie. Archiv byl umístěn nejprve na radnici. V roce 1939 byl přestěhován do domu čp.12 v bývalém židovském ghetu a koncem války do budovy na Tržním náměstí. Po roce 1945 bylo snahou městských radních sloučení archivu a muzea v jeden celek a proto došlo k přesunu archivu na claryovský zámek. Pro rychlý nárůst materiálu zde brzy přidělené prostory nestačily a v roce 1954 byl nyní již okresní archiv podle vl. nařízení 29/54 Sb přestěhován do neudržované budovy městského muzea ve Školní ulici. Po správní reformě v roce 1960 byly s ním sloučeny okresní archivy zrušeného bílinského a duchcovského okresu. Do roku 1962 byly do Teplic přestěhovány fondy bývalého okresní archivu z Duchcova, v Bílině zůstal depozitář zachován až do roku 2003. V současné době je archiv stále umístěn ve Školní ulici . Jeho budova prošla v 90. letech 20. století rozsáhlou rekonstrukcí.

– PhDr. Květoslava Kocourková, 2004