(Czech) Porta Bohemica. Sborník archivních prací, č. 8

Obal publikace Porta Bohemica číslo 8
Obal publikace Porta Bohemica číslo 8

Vydavatel: (Czech) Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Místo vydání: (Czech) Litoměřice

Rok vydání: 2017

Počet stran: 265

ISBN: (Czech) 978-80-904381-7-0

Cena: Zdarma

 

Základní info:

Sborníky je možné získat ve státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články, studie a historické eseje
Ivan Víšek – Martin Myšička, Historie mosteckého okresního archivu v kontextu celostátních dějin a vývoje našeho archivnictví
Tomáš Velička, Postoloprtské klášterní kroniky 17. a 18. století

Tereza Hejdová, Dopisy Voršily Tachovské, abatyše týnecké
Milan Černý, Chrámoví hudebníci a hudebně liturgická praxe při duchcovském kostele Zvěstování Panny Marie v první polovině 18. století
Eduard Mikušek, Osmačtyřicátník Johann Pollet – hrdina proti své vůli
Martin Aschenbrenner, Pobyty císaře Ferdinanda, císařovny Marie Anny a jejich dvora v Ploskovicích

Miroslav Grisa, Sklářské továrny v obvodu obchodní a živnostenské komory Liberec na počátku 20. století

Aleš František Plávek, Kontoárista v knížecích službách. Příspěvek k zaměstnanosti žen za velké války na příkladu cítolibského velkostatku

Aneta Pilná, Pomníky obětem první světové války v mikroregionu Stropník

Miroslav Kovář – Josef Žemlička, Zpráva o probíhajícím průzkumu kláštera minoritů v Litoměřicích a jeho předběžných výsledcích

Recenze

Lenka Bobková – Jiří Crkal – Kryštof Dender – Eva Černá – Micaela Hrubá – Aleš Mudra – Michaela Ottová – Michal Patrný – Jan Royt – Milan Sýkora – Ĺubomír Turčan – Marti Volf, Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků: výstava k 700. Výročí narození Karla IV. (Tomáš Velička)

Marie Ryantová, Polyxen z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království (Hana Barusová)

Josef Rösler – Walter Lauer – Herbert Kratzer – Karel Řičář – Karel Tima – Adam Hejra (edds.), Farní kronika Nového Města pod Smrkem 1607-1916 (Martin Barus)

Karel Vilím, Dubí město lázní, skla a porcelánu (Miroslav Grisa)

Zprávy