(Czech) Proměny vnější

Leider ist der Eintrag nur auf Tschechisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Zpět na úvodní stránku výstavy.

HALLMANŮV PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE, 1788 (výřez)

Oblastní muzeum v Litoměřicích.

 

Na plánu je zachycen areál dominikánského kláštera v době, kdy jej dominikáni museli z nařízení císaře Josefa II. opustit. I když není plán půdorysně přesný, zobrazuje řadu dnes neexistujících prvků. Z východního křídla konventu (směrem do ulice) vystupuje kaple sv. Barbory, umístěná v kapitulní síni kláštera. Dům ležící mezi klášterem a jeho zahradou byl postaven nedlouho před rokem 1736 pro hosty kláštera, později sloužil jako noviciát. Před konventem umístěná patrně barokní socha byla odstraněna v 19. století.

« 2 von 11 »