(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 20

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - SOkA Semily a Muzeum Českého ráje v Turnově

Místo vydání: Semily - Turnov

Rok vydání: 2007

Počet stran: 360

ISBN: 978-80-86254-17-3

ISSN: 1211-975X

Cena: 150 Kč

 

Základní info:

K dostání v SOkA Semily

 

Obsah:

Články a studie
Martin Nechvíle / Janovice na Českodubsku ve světle archeologických nálezů
Monika Smočková / Vzpomínka na Čeňka Paclta, světoběžníka z Turnova
Pavel Jakubec / Vývoj zvonového inventáře na Turnovsku od 15. století do současnosti
Materiály
Jan Prostředník – Petr Hartman / Výsledky záchranného archeologického výzkumu na hradě Kumburku v roce 2006
Hana Kábová – Karol Bílek / Josef Pekař a Josef Vítězslav Šimák (Edice vzájemné korespondence)
Stanislav Kasík / Nové symboly měst a obcí okresu Jičín po roce 1990
Osudy
Josef Břeský (Hana Fajstauerová)
Josef Drahoňovský (Miloš Drahoňovský a Ivo Navrátil)
Karel Exner
Vlastimil Fiala (Květa Fialová)
Radomír Karlas
Karel Kosejk
Vladimír Móro
František Svatý
František Šonský (Pavel Jakubec)
Drobnosti
Petr Uličný / První léta města Jičína
Petra Hejralová / Realizace rodinných domů Aloise Meteláka
Kronika
Měli jsme ho rádi. Za Janem Šťovíčkem (Karol Bílek)
Historie s vůní humoru. K nedožitým osmdesátinám Václava Votočka (Ivo Navrátil)
Zprávy o činnosti archivů a muzeí