(Czech) Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 1990

Vydavatel: TEPS Praha pro Okresní archiv a okresní výbor Socialistické akademie v České Lípě

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 1990

Počet stran: 141

Cena: (Czech) Rozebráno

 

Základní info:

rozebráno

 

Obsah:

Úvod
Články a studie
František Gabriel – Jaroslav Panáček / Vznik a počátky České Lípy
Olga Sykáčková / Český muzejní spolek v České Lípě a jeho sbírky
Ladislav Smejkal / Českolipské muzeum 1945-1951 – hledání orientace
Miroslav Honců / Zvířena Lužických hor
Martin Benda / Přírodní poměry kravařské oblasti
Miroslav Honců – Zdeněk Vitáček / Obojživelníci okresu Česká Lípa
Zprávy
Miloslav Sovadina / Zpráva o činnosti Okresního archivu v České Lípě za rok 1988
Petr Svoboda / Činnost Okresního vlastivědného muzea v roce 1988
Eva Ranšová / Sklářské muzeum v Novém Boru
Helena Braunová / Činnost Sklářského muzea v Kamenickém Šenově v roce 1988
Ladislav Smejkal / Klub přátel muzea v České Lípě
Ladislav Smejkal / Kronikářství na Českolipsku v roce 1988