(Czech) Porta Bohemica. Sborník historických prací, č. 7

Obal publikace Porta Bohemica číslo 7
Obal publikace Porta Bohemica číslo 7

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Místo vydání: Litoměřice

Rok vydání: 2015

Počet stran: 243

ISBN: 978-80-904381-4-9

Cena: Zdarma

 

Základní info:

(Czech) Sborníky je možné získat ve Státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články, studie a historické eseje
Martina Petrusová, Historie textilního podniku SEBA, bavlnářské závody, národní podnik (1945–1989)
Tomáš Velička, Jazyk v písemné komunikaci královských měst českého
Petr Kopička, Odkaz děkana Jana Kyrchpergera z Kyrchpergu – Naděje v labyrintu světa (Edice testamentu ze 7. 5. 1611)
Miroslav Grisa, Tabelární přehled všech továren a významnějších manufaktur Litoměřického kraje v roce 1840
Milan Černý, Hudební instrumentáře a repertoár chrámové kapely při kostele Zvěstování Panny Marie v Duchcově. Několik poznatků k hudební kultuře poddanského města v první polovině 18. století
Tereza Hejdová, Co vše prozradí dopisy? Korespondence abatyší v Panenském Týnci z let 1567–1600
Recenze
Petr RAK, Správa města Kadaně v letech 1465–1620
Václav Fred CHVÁTAL, Metodika dokumentace a výzkumu židovských hřbitovů
Josef RABAS, Biskup Anton Alois Weber
Vladislava VALCHÁŘOVÁ – Lukáš BERAN – Jan ZIKMUND (edd.), Industriální topografie: průmyslová architektura a technické stavby. Ústecký kraj
Lukáš BERAN – Vladislava VALCHÁŘOVÁ (edd.), Industriál Libereckého kraje: technické stavby a průmyslová architektura: průvodce
ZprávyČlánky, studie a historické eseje
Martina Petrusová, Historie textilního podniku SEBA, bavlnářské závody, národní podnik (1945–1989)
Tomáš Velička, Jazyk v písemné komunikaci královských měst českého
Petr Kopička, Odkaz děkana Jana Kyrchpergera z Kyrchpergu – Naděje v labyrintu světa (Edice testamentu ze 7. 5. 1611)
Miroslav Grisa, Tabelární přehled všech továren a významnějších manufaktur Litoměřického kraje v roce 1840
Milan Černý, Hudební instrumentáře a repertoár chrámové kapely při kostele Zvěstování Panny Marie v Duchcově. Několik poznatků k hudební kultuře poddanského města v první polovině 18. století
Tereza Hejdová, Co vše prozradí dopisy? Korespondence abatyší v Panenském Týnci z let 1567–1600
Recenze
Petr RAK, Správa města Kadaně v letech 1465–1620
Václav Fred CHVÁTAL, Metodika dokumentace a výzkumu židovských hřbitovů
Josef RABAS, Biskup Anton Alois Weber
Vladislava VALCHÁŘOVÁ – Lukáš BERAN – Jan ZIKMUND (edd.), Industriální topografie: průmyslová architektura a technické stavby. Ústecký kraj
Lukáš BERAN – Vladislava VALCHÁŘOVÁ (edd.), Industriál Libereckého kraje: technické stavby a průmyslová architektura: průvodce
ZprávyČlánky, studie a historické eseje
Martina Petrusová, Historie textilního podniku SEBA, bavlnářské závody, národní podnik (1945–1989)
Tomáš Velička, Jazyk v písemné komunikaci královských měst českého
Petr Kopička, Odkaz děkana Jana Kyrchpergera z Kyrchpergu – Naděje v labyrintu světa (Edice testamentu ze 7. 5. 1611)
Miroslav Grisa, Tabelární přehled všech továren a významnějších manufaktur Litoměřického kraje v roce 1840
Milan Černý, Hudební instrumentáře a repertoár chrámové kapely při kostele Zvěstování Panny Marie v Duchcově. Několik poznatků k hudební kultuře poddanského města v první polovině 18. století
Tereza Hejdová, Co vše prozradí dopisy? Korespondence abatyší v Panenském Týnci z let 1567–1600
Recenze
Petr RAK, Správa města Kadaně v letech 1465–1620
Václav Fred CHVÁTAL, Metodika dokumentace a výzkumu židovských hřbitovů
Josef RABAS, Biskup Anton Alois Weber
Vladislava VALCHÁŘOVÁ – Lukáš BERAN – Jan ZIKMUND (edd.), Industriální topografie: průmyslová architektura a technické stavby. Ústecký kraj
Lukáš BERAN – Vladislava VALCHÁŘOVÁ (edd.), Industriál Libereckého kraje: technické stavby a průmyslová architektura: průvodce
ZprávyČlánky, studie a historické eseje
Martina Petrusová, Historie textilního podniku SEBA, bavlnářské závody, národní podnik (1945–1989)
Tomáš Velička, Jazyk v písemné komunikaci královských měst českého
Petr Kopička, Odkaz děkana Jana Kyrchpergera z Kyrchpergu – Naděje v labyrintu světa (Edice testamentu ze 7. 5. 1611)
Miroslav Grisa, Tabelární přehled všech továren a významnějších manufaktur Litoměřického kraje v roce 1840
Milan Černý, Hudební instrumentáře a repertoár chrámové kapely při kostele Zvěstování Panny Marie v Duchcově. Několik poznatků k hudební kultuře poddanského města v první polovině 18. století
Tereza Hejdová, Co vše prozradí dopisy? Korespondence abatyší v Panenském Týnci z let 1567–1600
Recenze
Petr RAK, Správa města Kadaně v letech 1465–1620
Václav Fred CHVÁTAL, Metodika dokumentace a výzkumu židovských hřbitovů
Josef RABAS, Biskup Anton Alois Weber
Vladislava VALCHÁŘOVÁ – Lukáš BERAN – Jan ZIKMUND (edd.), Industriální topografie: průmyslová architektura a technické stavby. Ústecký kraj
Lukáš BERAN – Vladislava VALCHÁŘOVÁ (edd.), Industriál Libereckého kraje: technické stavby a průmyslová architektura: průvodce
ZprávyČlánky, studie a historické eseje
Martina Petrusová, Historie textilního podniku SEBA, bavlnářské závody, národní podnik (1945–1989)
Tomáš Velička, Jazyk v písemné komunikaci královských měst českého
Petr Kopička, Odkaz děkana Jana Kyrchpergera z Kyrchpergu – Naděje v labyrintu světa (Edice testamentu ze 7. 5. 1611)
Miroslav Grisa, Tabelární přehled všech továren a významnějších manufaktur Litoměřického kraje v roce 1840
Milan Černý, Hudební instrumentáře a repertoár chrámové kapely při kostele Zvěstování Panny Marie v Duchcově. Několik poznatků k hudební kultuře poddanského města v první polovině 18. století
Tereza Hejdová, Co vše prozradí dopisy? Korespondence abatyší v Panenském Týnci z let 1567–1600
Recenze
Petr RAK, Správa města Kadaně v letech 1465–1620
Václav Fred CHVÁTAL, Metodika dokumentace a výzkumu židovských hřbitovů
Josef RABAS, Biskup Anton Alois Weber
Vladislava VALCHÁŘOVÁ – Lukáš BERAN – Jan ZIKMUND (edd.), Industriální topografie: průmyslová architektura a technické stavby. Ústecký kraj
Lukáš BERAN – Vladislava VALCHÁŘOVÁ (edd.), Industriál Libereckého kraje: technické stavby a průmyslová architektura: průvodce
ZprávyČlánky, studie a historické eseje
Martina Petrusová, Historie textilního podniku SEBA, bavlnářské závody, národní podnik (1945–1989)
Tomáš Velička, Jazyk v písemné komunikaci královských měst českého
Petr Kopička, Odkaz děkana Jana Kyrchpergera z Kyrchpergu – Naděje v labyrintu světa (Edice testamentu ze 7. 5. 1611)
Miroslav Grisa, Tabelární přehled všech továren a významnějších manufaktur Litoměřického kraje v roce 1840
Milan Černý, Hudební instrumentáře a repertoár chrámové kapely při kostele Zvěstování Panny Marie v Duchcově. Několik poznatků k hudební kultuře poddanského města v první polovině 18. století
Tereza Hejdová, Co vše prozradí dopisy? Korespondence abatyší v Panenském Týnci z let 1567–1600
Recenze
Petr RAK, Správa města Kadaně v letech 1465–1620
Václav Fred CHVÁTAL, Metodika dokumentace a výzkumu židovských hřbitovů
Josef RABAS, Biskup Anton Alois Weber
Vladislava VALCHÁŘOVÁ – Lukáš BERAN – Jan ZIKMUND (edd.), Industriální topografie: průmyslová architektura a technické stavby. Ústecký kraj
Lukáš BERAN – Vladislava VALCHÁŘOVÁ (edd.), Industriál Libereckého kraje: technické stavby a průmyslová architektura: průvodce
ZprávyČlánky, studie a historické eseje
Martina Petrusová, Historie textilního podniku SEBA, bavlnářské závody, národní podnik (1945–1989)
Tomáš Velička, Jazyk v písemné komunikaci královských měst českého
Petr Kopička, Odkaz děkana Jana Kyrchpergera z Kyrchpergu – Naděje v labyrintu světa (Edice testamentu ze 7. 5. 1611)
Miroslav Grisa, Tabelární přehled všech továren a významnějších manufaktur Litoměřického kraje v roce 1840
Milan Černý, Hudební instrumentáře a repertoár chrámové kapely při kostele Zvěstování Panny Marie v Duchcově. Několik poznatků k hudební kultuře poddanského města v první polovině 18. století
Tereza Hejdová, Co vše prozradí dopisy? Korespondence abatyší v Panenském Týnci z let 1567–1600
Recenze
Petr RAK, Správa města Kadaně v letech 1465–1620
Václav Fred CHVÁTAL, Metodika dokumentace a výzkumu židovských hřbitovů
Josef RABAS, Biskup Anton Alois Weber
Vladislava VALCHÁŘOVÁ – Lukáš BERAN – Jan ZIKMUND (edd.), Industriální topografie: průmyslová architektura a technické stavby. Ústecký kraj
Lukáš BERAN – Vladislava VALCHÁŘOVÁ (edd.), Industriál Libereckého kraje: technické stavby a průmyslová architektura: průvodce
ZprávyČlánky, studie a historické eseje
Martina Petrusová, Historie textilního podniku SEBA, bavlnářské závody, národní podnik (1945–1989)
Tomáš Velička, Jazyk v písemné komunikaci královských měst českého
Petr Kopička, Odkaz děkana Jana Kyrchpergera z Kyrchpergu – Naděje v labyrintu světa (Edice testamentu ze 7. 5. 1611)
Miroslav Grisa, Tabelární přehled všech továren a významnějších manufaktur Litoměřického kraje v roce 1840
Milan Černý, Hudební instrumentáře a repertoár chrámové kapely při kostele Zvěstování Panny Marie v Duchcově. Několik poznatků k hudební kultuře poddanského města v první polovině 18. století
Tereza Hejdová, Co vše prozradí dopisy? Korespondence abatyší v Panenském Týnci z let 1567–1600
Recenze
Petr RAK, Správa města Kadaně v letech 1465–1620
Václav Fred CHVÁTAL, Metodika dokumentace a výzkumu židovských hřbitovů
Josef RABAS, Biskup Anton Alois Weber
Vladislava VALCHÁŘOVÁ – Lukáš BERAN – Jan ZIKMUND (edd.), Industriální topografie: průmyslová architektura a technické stavby. Ústecký kraj
Lukáš BERAN – Vladislava VALCHÁŘOVÁ (edd.), Industriál Libereckého kraje: technické stavby a průmyslová architektura: průvodce
ZprávyČlánky, studie a historické eseje
Martina Petrusová, Historie textilního podniku SEBA, bavlnářské závody, národní podnik (1945–1989)
Tomáš Velička, Jazyk v písemné komunikaci královských měst českého
Petr Kopička, Odkaz děkana Jana Kyrchpergera z Kyrchpergu – Naděje v labyrintu světa (Edice testamentu ze 7. 5. 1611)
Miroslav Grisa, Tabelární přehled všech továren a významnějších manufaktur Litoměřického kraje v roce 1840
Milan Černý, Hudební instrumentáře a repertoár chrámové kapely při kostele Zvěstování Panny Marie v Duchcově. Několik poznatků k hudební kultuře poddanského města v první polovině 18. století
Tereza Hejdová, Co vše prozradí dopisy? Korespondence abatyší v Panenském Týnci z let 1567–1600
Recenze
Petr RAK, Správa města Kadaně v letech 1465–1620
Václav Fred CHVÁTAL, Metodika dokumentace a výzkumu židovských hřbitovů
Josef RABAS, Biskup Anton Alois Weber
Vladislava VALCHÁŘOVÁ – Lukáš BERAN – Jan ZIKMUND (edd.), Industriální topografie: průmyslová architektura a technické stavby. Ústecký kraj
Lukáš BERAN – Vladislava VALCHÁŘOVÁ (edd.), Industriál Libereckého kraje: technické stavby a průmyslová architektura: průvodce
Zprávy