(Czech) Porta Bohemica. Sborník historických prací, č. 11

Přílohy

Autor: (Czech) kolektiv autorů

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Místo vydání: Litoměřice

Rok vydání: 22023

Počet stran: 268

ISBN: (Czech) 978-80-907464-8-0

ISSN: (Czech) 3029-5041

Cena: frei downloadbar

 

Obsah:

(Czech)

ČLÁNKY

Předání Říšského archivu v Liberci československým úřadům (včetně edice historie archivu sepsané jeho vedoucím V. Kreuzingerem) Markéta Vladyková

Třetí říše a sudetoněmecké archivnictví ve 30. letech 20. století Tomáš Velička

Hrad a zámek Skalka Jiří Úlovec

Pracoviště Most-Velebudice Eliška Králová

Státní oblastní archiv v Litoměřicích. Vznik, organizační změny a hlavní výsledky odborné činnosti v letech 1948–2020. Miluše Šebková

VZPOMÍNKY

Jak jsem se stal archivářem Miroslav Grisa

Jak jsem začínal archivařit Karol Bílek

PhDr. Jindřich Tomas (* 23. 5. 1927–† 22. 9. 2010) Ilona Kotyzová

Archivní vzpomínání Bohumír Roedl

Setkání archivářů Hana Barusová

„Propojování minulosti s přítomností mi přinášelo radost a uspokojení.“ Rozhovor s Hanou Slavíčkovou, někdejší archivářkou děčínské pobočky Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Otto Chmelík

„Pořádal jsem až do posledního dne!“ Rozhovor s emeritním ředitelem Archivu města Ústí nad Labem Vladimírem Kaiserem Petr Karlíček

„Pořádání a věčné stěhování materiálu“ Věra Hladíková, Petr Karlíček

RECENZE, ZPRÁVY

Václav Davídek, Cestou necestou, ed. Renata Kuprová, Praha 2020, 422 s., ISBN 978-80-7469-092-1. Tomáš Velička

Rudolf Hais, O výrobě skla a jeho historii. Vydavatelství České sklářské společnosti, Tanvald 2022, 346 stran. ISBN: 978-80-904044-4-1. Miroslav Grisa

Kadaňské Poohří č. 11 aneb historická konference ve františkánském klášteře. Jan Mareš