(Czech) Bezděz.Vlastivědný sborník Českolipska 14/2005

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 2005

Počet stran: 326

ISBN: 80-86319-07-5

ISSN: 1211-9172

Cena: 152 Kč

 

Základní info:

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo na sokaceskalipa@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články a studie
Jaroslav Panáček / Ke vzniku českolipské veduty tzv. tovaryšského listu
Jan Schöttner / Severočeské řezané sklo v první polovině 19. století – II. Kamenický Šenov (2. část)
Martin Barus / Prusko-rakouská válka 1866 na Mnichovohradišťsku
Zuzana Raková / Oslavy 600. výročí prvního listinného doložení města České Lípy v roce 1937
Ladislav Smejkal / Květen 1945. Dodatky k situaci na Českolipsku 1. – 9. 5. 1945
Petr Kühn / Hornina Holého vrchu u České Lípy
Petr Havránek – Jiří Adamovič / Prokřemenění pískovců na Milštejně v Lužických horách
Luboš Purchart / Příspěvek k poznání střevlíkovitých (Coleoptera, Carabidae) Českolipska
Miroslav Honců / Střevlíkovití (Carabidae) Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník
Tomáš Lorenc / Velikost populace lelka lesního (Caprimulgus europaeus) v bývalém VVP Ralsko
Materiály
Martin Aschenbrenner / Zákupský inventář z roku 1608
Jaroslava Jarolímková – Miloslav Sovadina / Farní kroniky na okrese Česká Lípa
Drobnosti
Michal Gelnar / Nález zlomku skla s hutní výzdobou typu filigránu ve Sloupu v Čechách
Vladimír Peša – Petr Bajak / Průzkum hrobů z války 1866 u Kuřívod
Petr Kühn / Svatý Jan podruhé umučený
Michal Gelnar / Neznámý sklářský výtvarník Bruno Riedel
Olga Sykáčková / Sbírky textilu v Českolipském muzeu
Petr Kühn / Modrý hřeben v Lužických horách
Karel Filip / Některé vzácnější druhy ptáků zjištěné na Českolipsku v posledních letech
Zdeněk Vitáček / Příspěvek k výskytu želvy bahenní (Emys orbicularis) na Českolipsku