International day of the archives and the Museum night in Litomerice 2016

    Děkujeme všem návštěvníkům Mezinárodního dne archivů a Muzejní noci v Litoměřicích za hojnou účast.
    Státní oblastní archiv v Litoměřicích, pracoviště Kamýcká