(Czech) Minulost, současnost a budoucnost gymnazijního vzdělávání: sborník referátů z konference konané ve dnech 24.-25. června 1999 v Jičíně. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 5

Vydavatel: Státní okresní archiv Semily pro Lepařovo gymnázium v Jičíně

Místo vydání: Semily

Rok vydání: 2000

Počet stran: 255

ISBN: 80-86254-02-X

ISSN: 1211-975X

 

Základní info:

Titul je rozebrán

 

Obsah:

Úvodní slovo (Eva Bílková)
I. K vývoji středního školství
Ivana Čornejová / Organizace jezuitského školství před rokem 1773
Václav Bartůšek / Dějiny a specifika piaristických gymnázií v českých zemích v 17. a 18. století
Marek Cetwiński / Staropolskie herbarze – uboczny produkt jezuickiej dydaktyki
Eva Kowalská / Unifikačné tendencie v školstve habsubrskej monarchie v 18. až 1. polovici 19. storočia
Martin Svatoš / Exner-Bonitzovy školské reformy a jejich důsledky pro gymnaziální školství v habsburské monarchii
Milena Lenderová / Úsilí o vyšší dívčí vzdělání v Čechách 19. století
Jan Havránek / Role gymnázií při vytváření kulturní elity českého národa v 2. polovině 19. století
Jarmila Klímová / Reforma středního školství v roce 1908
František Morkes / Gymnázia v letech předmnichovské republiky
Josef Hanzal / Zdeněk Nejedlý a poválečné české školství a kultura
Růžena Váňová / České gymnázium v 70. a 80. letech 20. století
II. Z dějin některých ústavů
Marceli Antoniewicz / Początki Akademii Wileńskiej w świetle nowszej historiografii jezuickiej
Miroslav Novotný / Kolej Tovaryšstva Ježíšova v Jindřichově Hradci v letech 1594-1648
Lucie Jandová / Piaristické gymnázium v Českých Budějovicích ve druhé polovině 18. století
Petra Suková / Benediktinské gymnázium v Broumově v letech 1775-1810
Karel Herčík / Příčina a následky přemístění piaristického gymnázia z Kosmonos do Mladé Boleslavi v r. 1784
Jiří Němeček / Jezuitské gymnázium v Hradci Králové a jeho přínos pro město
Jindřich Růžička / Kapitoly z dějin gymnázia v Litomyšli v 2. polovině 19. století
Martina Novotná / Studentský život jičínských gymnazistů v polovině 19. století
Karel Rýdl / K roli jičínského gymnázia jako národně kulturní instituce v 19. století
Josef Cach / Cesta od jičínského gymnázia k vrcholům vědy
Karel Štefek / Jičínské gymnázium a školská reforma z roku 1953
III. Pohledy do budoucnosti
Michaela Horáková / K problematice literárních učebnic pro střední školy se zaměřením na 1. ročník středních škol
Helena Mandelová / K některým současným problémům výuky dějepisu na gymnáziích s ohledem na zkušenosti členů ASUD z posledních let
Karel Rýdl / Perspektivní změny role a funkce gymnaziálního vzdělávání v zahraničí
Vojtěch Mencl / Výhledy školství do 21. století
Jan Křtitel Čeliš / Sen o gymnáziu
Místo závěru (Eva Bílková)