(Czech) Zdeněk Kalista a kulturní historie: sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 14.-15. dubna 2000 v lázních Sedmihorkách. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 6

Vydavatel: Státní okresní archiv Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje se sídlem v Turnově

Místo vydání: Semily

Rok vydání: 2000

Počet stran: 279

ISBN: 80-86254-03-8

ISSN: 1211-975X

Cena: 130 Kč

 

Základní info:

Lze objednat u pí Petruškové v Muzeu Českého ráje v Turnově

 

Obsah:

Slavnostní projev při odhalení pamětní desky Zdeňku Kalistovi v Benátkách nad Jizerou 13. dubna 2000 (Josef Hanzal)
Zahájení konference (Karol Bílek)
Úvodní referáty
Zdeněk Beneš / Zdeněk Kalista v kontextu rozumějící historiografie
Zdeněk Hojda / Kulturní dějiny u Zdeňka Kalisty a dnes
Životní osudy Zdeňka Kalisty
Milena Nyklová / Cesta Zdeňka Kalisty od katolicismu ke komunismu a nazpátek
Antonín K. K. Kudláč / Zdeněk Kalista a Volná Myšlenka
Renata Ferklová / Zdeněk Kalista a Jiří Wolker – proměna vztahu
Michal Bauer / Projednávání členství Zdeňka Kalisty v Syndikátu českých spisovatelů v roce 1948
Marek Ďurčanský – Pavel Kodera / Materiál k osobnosti Zdeňka Kalisty v Archivu AV ČR
Karl-Eugen Czernin / Můj vztah ke vztahu profesorů Pekaře a Kalisty k mé rodině
Kalistovo historické a literární dílo
Karel Štefek / Problematika historického poznání v Kalistově díle
Josef Hanzal / Zdeněk Kalista a Josef Pekař
Jaroslav Pánek / Pojetí předbělohorských českých dějin v díle Zdeňka Kalisty
Josef Blüml / Kalistovy Cesty historikovy (Malé zamyšlení nad knihou)
Martina Jiroušková / Italská zkušenost Zdeňka Kalisty
Jaroslav Bouček / Jan Slavík v pamětech Zdeňka Kalisty
Bohumil Jiroušek / Kalistův pohled na Bohuslava Balbína
Marie Ryantová / Kniha, která „se minula zcela svým cílem“ (Nad posudkem Kalistova Valdštejna)
Vít Vlnas / „Čechové, kteří tvořili dějiny světa“ tehdy a nyní
Gabriela Nácarová / Zdeněk Kalista a kulturní publicistika druhé republiky
Hana Borovská / Zdeněk Kalista jako editor
Roman Ferstl / Obraz rodného kraje v Kalistových juveniliích
Jaroslav Teplý / Zdeněk Kalista jako regionální historik
Luděk Beneš / Kalistova stať „1000 let v historii našeho kraje“
Marek L. Krejčí / Sdružení přátel baroka (Z počátků barokních výzkumů v Čechách)
Historie kultury – kulturní dějepis
Květoslava Kocourková / Kultura každodenního života v regionálních dějinách
Karolina Adamová / Několik poznámek k přínosu Zdeňka Kalisty ke kulturnímu dějepisu
Marek Cetwiński / Czesława Miłosza koncepcja historii kultury
Ludomír Kocourek / Kulturní historie ve škole a v přípravě učitelů
Martin Franc / Kulturní historie dnes