(Czech) Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 13/2004

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 2004

Počet stran: 359

ISBN: 80-86319-07-5

ISSN: 1211-9172

Cena: 164 Kč

 

Základní info:

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo na sokaceskalipa@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články a studie
Richard Klos – Miloslav Sovadina / Tajemný hrad v Lužických horách
Jaroslav Panáček / Dělení Berků z Dubé v roce 1502
Jan Schöttner / Severočeské řezané sklo v první polovině 19. století – II. Kamenický Šenov (1. část)
Vladimír Peša / Podzemní lomy na Českolipsku
Ladislav Smejkal / Huťmistr Rückl
Jana Blažková / Mimořádný lidový soud v České Lípě
Miroslav Plekanec / Zapomenuté naleziště drahých kamenů v Míšeňské dolině
Petr Kühn / Mineralogie rudných žil v Jiřetíně pod Jedlovou
Miroslav Honců / Příspěvek k zoologickému hodnocení řeky Ploučnice na okrese Česká Lípa
Marta Plánská / Mikrolesy – Microsylvae v Polevsku
Materiály
Michal Gelnar / Sklářská huť v Okrouhlé
Jaroslava Jarolímková – Miloslav Sovadina / Kroniky spolků na okrese Česká Lípa
Drobnosti
Vojtěch Vaněk / Středověké pečetidlo města Mimoně
Martina Aulová – Martin Aschenbrenner / Ke genealogii zákupských Berků z Dubé
Miroslav Plekanec – Petr Havránek / Milíře na Weberbergu a v Milířské dolině
Petr Kühn / Další hraniční kameny v polesí mezi Brennou a Mimoní
Petr Kühn / Osudy soch Panny Marie ve Sloupu
Petr Kühn / Reliéf Sv.Trojice mezi Mařenicemi a Kunraticemi u Cvikova
Petr Kühn / Zázrak u Lipnické kaple?
Karel Filip / Ojedinělé zálety racka mořského Larus marinus L na Českolipsko
Zprávy
Ladislav Smejkal – Miloslav Sovadina / Zpráva o činnosti Klubu přátel muzea za léta 1990-2003
Miroslav Pröller / Občanské sdružení Drobné památky severních Čech
Ladislav Smejkal / Úspěch českolipského studenta v dějepisné soutěži Eustory 2003
Kronika
Michal Gelnar / JUDr. Richard Klos jubilující
Petr Havránek – Ladislav Smejkal – Miloslav Sovadina / K sedmdesátým pátým narozeninám RNDr. Petra Kühna CSc.
Oprava
Vladimír Peša / Požár Mimoně v červnu 1806