(Čeština) Fontes Nissae – Prameny Nisy, 2015/1

Vydavatel: (Čeština) Technická univerzita v Liberci, katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou a Státní okresní archiv Liberec

Místo vydání: (Čeština) Liberec

Vydavatel: 2015

Počet stran: 131

ISSN: (Čeština) 1213-5097

Cena: Zdarma

 

Základní info:

Sborníky je možné získat ve Státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Editorial
Studie a Materiálie
Jakub Bachtík – Kostel sv. Archanděla Michaela ve Smržovce a dílo pražského barokního stavitele Antona Schmidta na Jablonecku | Studie
Jakub Feige – Soupis poddaných panství svijanského roku 1773: Rychta kamenická – ves Horská Kamenice. Edice historického dokumentu | Materiálie
Kristina Uhlíková – Josef Scheybal a jeho role při konfiskaci movitých památek z majetku občanů německé národnosti po 2. světové válce | 2. část Období 1947–1954 | Studie
Jiří Louda – Tzv. malá retribuce na Semilsku. Trestní nalézací komise Jilemnice, Semily a Turnov | Materiálie
Markéta Těthalová – Josef Kryslička: Z partyzána „teroristou“ | Materiálie
Tomáš Hnilička – Nové Město pod Smrkem a bytová výstavba v šedesátých až osmdesátých letech 20. století | Materiálie
Tereza Konvalinková | Martin Ouhrabka – Mizející relikty dřevěné zástavby v Českém Dubu v kontextu demolice domu če. 11 | Materiálie
Zprávy
Renata Tišerová – Light Detection and Ranging. Nové metody při vyhledávání, průzkumu a dokumentaci archeologických lokalit
Markéta Těthalová | Helena Bajzíková | Petr Staněk – Eseje k historické exkurzi na katedře historie FP TU
Milan Svoboda – Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2014
Zprávy o literatuře a recenze
Jan Dobeš: Jakub Feige. Budování nové epochy: kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice
Milan Svoboda: Benno Beneš – Marie Rút Křížková. Philippsdorf – Filipov 13. 1. 1866
Marius Winzeler: Pavel Vlček. Kostel sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí (Monumenta Bohemiae et Moraviae 1
Marius Winzeler: Kateřina Nora Nováková, ed. et al. Půvab květů historie / Charm of blossoms of history
Milan Svoboda: Clotilde Clam-Gallas, Christine Winkelbauer-Kelly edd., Wilhelm von Blaschek. Ein kurzer Ausschnitt aus der Familiengeschichte der Grafen von Clam und Gallas vom Schloss Campo und Freyenthurn
Ivana Čornejová: Milan Svoboda – Jan Heinzl. Hrabata z Gallasu, Clam-Gallasu a Hejnice. Poutní místo a jeho patroni – Die Grafen von Gallas, von Clam-Gallas und Haindorf. Der Wallfahrtsort und seine Schirmherren.