(Czech) Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 23/2014

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 2014

Počet stran: 350

ISBN: 978-80-86319-26-1

ISSN: 1211-9172

Cena: Náklad je již rozebrán.

 

Základní info:

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo na sokaceskalipa@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články a studie
Jaroslav Panáček / Českolipští puškaři a jejich výrobky
Martin Aschenbrenner / Rekonstrukce, přestavby a stavby církevních budov v Zákupech ve třetí čtvrtině 19. století
Miloslav Sovadina / Vznik vlastivědného spolku „Nordböhmischer Excursions-Club“
Vojtěch Kessler – Martin Klement / O původu, významu a budoucnosti turnerského kříže na skále u Dubé
Ladislav Smejkal / Napoleonovo muzeum v Zákupech
Tomáš Rejzek / Sukcese na dně Černého rybníka u Volfartic – stav v roce 2012
Jindřich Černý / Mikrolepidoptera Českolipska 2. část (Coleophoridae, Choreutidae)
Lukáš Blažej / Střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných inverzních roklí v Národním parku České Švýcarsko
Miroslav Honců / Nálezy vážky široké Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840), (Odonata, Libellulidae) na Českolipsku (Česká republika)
Materiály
Jaroslav Panáček / Českolipská fara u Všech svatých
Petr Gajdošík / Českolipští rodáci v premonstrátském klášteře Teplá
Miroslav Kolka – Ivan Peřina / Brusírna skla č.p. 12H ve Mlýnech v kontextu stavebního vývoje brusíren v Lužických horách
Drobnosti
Jaroslav Panáček / Renesanční šlechtic Jetřich Jiří Berka z Dubé a z Lipé
Petr Mandažiev / Marginálie k barokní architektuře na Českolipsku a Mladoboleslavsku. Glosy k tvorbě Mikuláše Raimondiho
Jiří Rosol / Zajímavý osud jedné německo-české rodiny z Krompachu slovem i obrazem
Zprávy
Jaroslav Panáček / Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska – Klubu přátel muzea v roce 2013
Kronika
Miloslav Sovadina – Petr Havránek – Ladislav Smejkal / Tři jubilanti českolipského muzea
Petr König – Milan Bárta – Jaroslav Panáček / Zapomenutý výtvarník Bohuslav Mikeš