Other resources

Other resources

Links

Archival funds and collections of the Czech Republic http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-3865... Base of data with summary of all the archival funds and collections deposited in the archives of...

Event

The Online Exhibitions

SOA v Litoměřicích - Krajská

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Výstavy mívají krátký život, rádi bychom proto jedné z nich umožnili prostřednictvím internetových stránek žít pomyslný druhý život. Výstava „Proměny vnější a vnitřní“ byla...