(Czech) Historie archivu

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Počátky Státního oblastního archivu v Litoměřicích sahají do roku 1948, kdy byl ke dni 21.12. zřízen v Litoměřicích depozitář archivu ministerstva vnitra.

Ten přešel od 1.1.1950 do správy KNV v Ústí n. L. a změnil svůj název na Krajský archiv Litoměřice. Současně byly od roku 1949 budovány tzv. oblastní zemědělské archivy. První vznikly převzetím již existujících patrimoniálních archivů v Roudnici n.L. a v Postoloprtech. Později přibyly archivy v Děčíně a v Libochovicích a roku 1952 byly tyto archivy přejmenovány na zemědělsko-lesnické. Krajský archiv se stal na základě rozhodnutí státní archivní komise vrcholným orgánem archivní služby v kraji a začal vykonávat všeobecnou inspekci nad všemi archivy. Po stránce odborné však zemědělsko-lesnické archivy podléhaly ústřednímu zemědělsko-lesnickému archivu. Po vydání vládního nařízení o archivnictví roku 1954 byly stávající krajské archivy přejmenovány na státní archivy a jejich řízení převzala archivní správa ministerstva vnitra. Zemědělsko-lesnické archivy se od 1.1.1956 staly zemědělsko-lesnickým oddělením státního archivu. Archiv v Postoloprtech zanikl, roudnický archiv byl nejprve přestěhován do Pátku a na počátku šedesátých let do Žitenic, v sedmdesátých letech zaniklo i pracoviště v Libochovicích. K dalším organizačním změnám došlo na základě územně správní reformy k 1.7.1960. Po vzniku Severočeského kraje se dosavadní státní archiv v Jablonci n.N. stal pobočkou státního oblastního archivu v Litoměřicích, jehož územní působnost se rozšířila na celý Severočeský kraj. Po přijetí zákona o archivnictví roku 1974 měl státní oblastní archiv v Litoměřicích centrálu v Litoměřicích, pobočku v Jablonci n.N., pobočky se zemědělsko-lesnickými fondy v Děčíně a v Žitenicích a depozitář na zámku Skalka ve Vlastislavi. V osmdesátých létech byla zrušena pobočka v Jablonci n.N. a v devadesátých létech bylo po získání budovy podnikového archivu SHD zřízeno pracoviště v Mostě. K zatím poslední významné změně struktury státního oblastního archivu došlo 1.8.2002, kdy se archiv stal organizační složkou státu a byly do něho začleněny státní okresní archivy, které zrušením okresních úřadů ztratily zřizovatele. Zároveň došlo k reorganizaci jednotlivých oddělení původního oblastního archivu – jednotlivá pracoviště spravující fondy uložené v Litoměřicích, Mostě a Žitenicích byla začleněna do Oddělení správy fondů a sbírek, předarchivní péče byla přesunuta do Oddělení metodiky, kontroly, výběru archiválií a evidence Národního archivního dědictví. V roce 2010 opustil archiv budovu zámku v Žitenicích a tamní archivní soubory byly přestěhovány do nově opravené budovy kasáren v Kamýcké ulici v Litoměřicích. Téhož roku vzniklo Oddělení využívání a ochrany NAD, které zastřešuje obě badatelny v Litoměřicích a restaurátorskou dílnu.